– Praktyki zawodowe

Informacja o praktykach

  1. Odbycie praktyki zawodowej jest wymogiem formalnym promocji
  2. Słuchacze sami wybierają miejsca odbywania swoich praktyk zawodowych oraz samodzielnie załatwiają formalności związane z przyjęciem na praktykę
  3. W sekretariacie szkoły należy pobrać skierowanie w celu potwierdzenia u pracodawcy przyjęcia na praktykę. Potwierdzoną zgodę na odbycie praktyki należy złożyć do sekretariatu w celu sporządzenia umowy, która jest podstawą odbycia praktyki. Podpisaną przez przedsiębiorstwo umowę należy przekazać do sekretariatu PCKU.
  4. Słuchacz powinien prowadzić dzienniczek praktyki. Wzór dzienniczka znajduje się poniżej w zakładce Wzory dokumentów.
  5. Zaświadczanie o odbyciu praktyki wraz z oceną oraz dzienniczek należy przekazać opiekunowi klasy.
  6. Istnieje możliwość zwolnienia z praktyki zawodowej w przypadku posiadania doświadczenia zawodowego w nauczanym zawodzie lub zawodzie pokrewnym.
  7. Wszelkie informacje w sprawie praktyk, w tym w sprawie możliwości zwolnienia z praktyki można uzyskać u wicedyrektora Lucyny Sandacz, pok. 103, e-mail: pcku@powiat-chrzanowski.pl
KLASA ZAWÓD/KWALIFKACJA WYMIAR PRAKTYKI TERMIN
TK technik usług kosmetycznych 140 godz./4 tygodnie semestr 3-4
SM technik sterylizacji medycznej 140 godz./4 tygodnie semestr 2
TA technik administracji 140 godz./4 tygodnie semestr 3-4
OM opiekun medyczny 105 godz./3 tyg.

105 godz./3 tyg.

semestr 2

semestr 3

TM technik masażysta 105 godz./3 tyg.

105 godz./3 tyg.

semestr 3

semestr 4

TZ terapeuta zajęciowy 105 godz./3 tyg.

105 godz./3 tyg.

semestr 3

semestr 4

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 91 godz. semestr 2-3
EKA.07 Prowadzenie rachunkowości 91 godz. semestr 2-3

Programy praktyk:

Technik Usług Kosmetycznych
Opiekun Medyczny Semestr II
Opiekun Medyczny Semestr III
Technik Sterylizacji Medycznej
Technik Masażysta Semestr III
Technik Masażysta Semestr IV
Terapeuta Zajęciowy Semestr III
Terapeuta Zajęciowy Semestr IV
Technik Administracji
EKA_05_Kadry
EKA_07_Rachunkowość

Wzory dokumentów:

dzienniczek praktyk

zaświadczenie o odbyciu praktyki – szkoła policealna

zaświadczanie o odbyciu praktyki – kwalifikacyjny kurs zawodowy

Wróć na górę