– Praktyki zawodowe

Informacja o praktykach

  1. Odbycie praktyki zawodowej jest wymogiem formalnym promocji
  2. Słuchacze sami wybierają miejsca odbywania swoich praktyk zawodowych oraz samodzielnie załatwiają formalności związane z przyjęciem na praktykę
  3. W sekretariacie szkoły należy pobrać skierowanie w celu potwierdzenia u pracodawcy przyjęcia na praktykę. Potwierdzoną zgodę na odbycie praktyki należy złożyć do sekretariatu w celu sporządzenia umowy, która jest podstawą odbycia praktyki. Podpisaną przez przedsiębiorstwo umowę należy przekazać do sekretariatu PCKU.
  4. Słuchacz powinien prowadzić dzienniczek praktyki. Wzór dzienniczka znajduje się poniżej w zakładce Wzory dokumentów.
  5. Zaświadczanie o odbyciu praktyki wraz z oceną oraz dzienniczek należy przekazać opiekunowi klasy.
  6. Istnieje możliwość zwolnienia z praktyki zawodowej w przypadku posiadania doświadczenia zawodowego w nauczanym zawodzie lub zawodzie pokrewnym. Informację w indywidualnych przypadkach można uzyskać u kierownika praktyk.
  7. Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać do Wicedyrektora Marii Kupiec e-mail: pcku@powiat-chrzanowski.pl

Programy praktyk:

TA – technik administracji

TK – technik usług kosmetycznych

Program praktyk OM_2021_cz.1
Program praktyk OM_2021_cz.2

SM – technik sterylizacji medycznej

AN – asystent osoby niepełnosprawnej

FL – florysta

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Wzory dokumentów:

dzienniczek praktyk

zaświadczenie o odbyciu praktyki – szkoła policealna

zaświadczanie o odbyciu praktyki – kwalifikacyjny kurs zawodowy

Wróć na górę