– Egzamin zawodowy

Egzaminy zawodowe


Do dnia 15 września 2022 roku należy złożyć do sekretariatu szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2023 r.

Druki deklaracji dostępne są w sekretariacie lub na stronie internetowej oke.krakow.pl

W przypadku absolwenta przystępującego do egzaminu poprawkowego do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły policealnej bądź zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.


Przykładowe zadania z części pisemnej i praktycznej egzaminu 

Wniosek absolwenta kkz o wydanie dyplomu 

wyniki egzaminów zawodowych w sesji czerwiec/lipiec 2020
W sesji czerwiec/lipiec 2020 egzamin zawodowy zdawali słuchacze w zawodach:
technik usług kosmetycznych (RL.26) – 100%
fryzjer (AU.21) – 100%
technik usług fryzjerskich (AU.26) – 100%
asystent osoby niepełnosprawnej (MS.08) – 100%
kucharz (TG.07) – 91%
Gratulujemy tak wysokich wyników!
wyniki egzaminów
W sesji zimowej egzamin zawodowy zdawali słuchacze w zawodach:
florysta (RL.26) – 100%
technik usług kosmetycznych (AU.61) – 94%
opiekun medyczny (Z.04) – 93%
Gratulujemy tak wysokich wyników!
Wróć na górę