– Doradca zawodowy

Lucyna Sandacz doradca zawodowy

udziela indywidualnych porad  oraz odpowiada na pytania związane z praktykami zawodowymi
w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 – 15.00

pok. 103, tel: 32 624 00 18

Celem doradztwa zawodowego w szkole policealnej jest przygotowanie słuchaczy do świadomego i samodzielnego planowania kariery, podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz ich zmiany, uwzględniając znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. Celem doradztwa zawodowego jest również wspieranie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez nauczycieli osobom z niepełnosprawnością, neuroróżnorodnym oraz w momencie kryzysu, które mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy.

Doradca zawodowy udziela wsparcia w poznawaniu własnych zasobów, w pozyskiwaniu informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy, możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz w planowaniu własnego rozwoju i podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.

Wróć na górę