– Biblioteka

Bibliotekarz: Barbara Nosek

Linki do darmowych bibliotek cyfrowych*:

 • WolneLektury.pl  Darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów z zakresu literatury polskiej i obcej, dramatu i poezji. Książki dostępne w wielu formatach. projekt Fundacji Nowoczesna Polska,
 • Lekury.gow.pl  Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z opisami, dostępnych online oraz do pobrania w wielu formatach. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
 •  Polona.pl   Największa w Polsce biblioteka cyfrowa, zawiera stare książki i inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej czyli jest darmowa,
 • Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej   Zawiera znaczące utwory literatury polskiej, dostępne dla celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Powstała w ramach projektu UNESCO zrealizowanego przez Uniwersytet Gdański,
 •  NINATEKA w serwisie YouTube    Unikalny zasób archiwalnych materiałów audiowizualnych, spektakli teatralnych, operowych, koncertów, dokumentów i reportaży. Prowadzona przez Instytut Audiowizualny.
* źródło Biblioteka w szkole

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

   1. W PCKU działa Biblioteka szkolna, która służy zaspokajaniu potrzeb i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań słuchaczy, realizacji zadań dydaktycznych oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
   2. Biblioteka szkolna PCKU gromadzi książki, podręczniki i inne materiały biblioteczne, z których mogą korzystać słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
   3. Użytkownicy biblioteki mają prawo do bezpłatnego korzystania z zasobów biblioteki.
   4. Ze zbiorów bibliotecznych czytelnicy korzystają w czytelni lub wypożyczają na zajęcia.
   5. Czytelnik może wypożyczyć nie więcej niż trzy książki, o większej ilości wypożyczeń decyduje nauczyciel bibliotekarz.
   6. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.
   7. Użytkownik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez  nauczyciela bibliotekarza.
   8. Na dwa tygodnie przed zakończeniem nauki każdy czytelnik jest zobligowany do zwrotu wszystkich książek do biblioteki.
   9. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele) zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką szkolną poprzez zwrot wypożyczonych zbiorów.
Wróć na górę