– Biblioteka

Bibliotekarz: Barbara Nosek

W związku z zamknięciem szkół i bibliotek przesyłam linki do darmowych bibliotek cyfrowych*:
 • WolneLektury.pl  Darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów z zakresu literatury polskiej i obcej, dramatu i poezji. Książki dostępne w wielu formatach. projekt Fundacji Nowoczesna Polska,
 • Lekury.gow.pl  Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z opisami, dostępnych online oraz do pobrania w wielu formatach. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
 •  Polona.pl   Największa w Polsce biblioteka cyfrowa, zawiera stare książki i inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej czyli jest darmowa,
 • Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej   Zawiera znaczące utwory literatury polskiej, dostępne dla celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Powstała w ramach projektu UNESCO zrealizowanego przez Uniwersytet Gdański,
 •  NINATEKA w serwisie YouTube    Unikalny zasób archiwalnych materiałów audiowizualnych, spektakli teatralnych, operowych, koncertów, dokumentów i reportaży. Prowadzona przez Instytut Audiowizualny.
 
Z poważaniem
Barbara Nosek
 
* źródło Biblioteka w szkole

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej – wytyczne w czasie epidemii COVID-19

 1. Z biblioteki może korzystać jednocześnie 1 osoba.
 2. Wejście do biblioteki możliwe jest w maseczkach ochronnych lub przyłbicach.
 3. Przy wejściu do biblioteki obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
 4. Należy przestrzegać zachowania bezpiecznej odległości (minimum 1,5 metra) od innych osób.
 5. Dostępna jest tylko usługa wypożyczania i przyjmowania zwrotów zbiorów.
 6. Zbiory zwrócone przez czytelnika podlegają 2-dniowej kwarantannie. Po przejściu kwarantanny mogą zostać udostępniane czytelnikom.
 7. Wstrzymany jest wolny dostęp do księgozbioru i katalogów kartkowych.
 8. Czytelnicy biblioteki są zobowiązani do rozliczenia się z biblioteką przed zakończeniem roku szkolnego.
Wróć na górę