– Podręczniki

Zestaw podręczników w roku szkolnym 2023/2024

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

 

Jednostka modułowa Zalecany podręcznik
1, 2 TK – technik usług kosmetycznych  
514207.M1.J1. organizowanie stanowiska pracy w gabinecie kosmetycznym W. Bukała, K. Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2022

Praca zbiorowa, Wstęp do kosmetyki. Wydaw. Nowa Era

 

514207.M1.J2. przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej Praca zbiorowa, Wstęp do kosmetyki. Wydaw. Nowa Era

 

514207.M1.J3. prowadzenie gabinetu kosmetycznego J. Dooley, V. Evans, Beuty Salon. Wydaw. Express Publising

 

514207.M2.J1. pielęgnowanie twarzy i oczu B. Drygas, M. Mrozowska, R. Szpindor, Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca. Twarz, szyja, dekolt. Wydaw. Nowa Era

 

514207.M2.J2. wykonywanie makijażu B. Drygas, M. Mrozowska, R. Szpindor, Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca. Twarz, szyja, dekolt. Wydaw. Nowa Era

 

514207.M3.J1. pielęgnowanie i upiększanie dłoni Praca zbiorowa, Dłonie, stopy, ciało. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca. Wydaw. Nowa Era

 

514207.M3.J2. pielęgnowanie i upiększanie stóp Praca zbiorowa, Dłonie, stopy, ciało. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca. Wydaw. Nowa Era

 

514207.M3.J3. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała L. Magiera, Masaż w kosmetyce i odnowie biologicznej. Wydaw. Bio-Styl

Praca zbiorowa, Dłonie, stopy, ciało. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca. Wydaw. Nowa Era

 

1 SM – technik sterylizacji medycznej  
321104.M1.J1. organizowanie działalności w ochronie zdrowia W. Bukała, K. Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydaw. WSiP, 2022

Praca zbiorowa, Zdrowie publiczne. Wydaw. Czelej

 

321104.M1.J2. komunikowanie się w języku obcym i migowym A.Dul, A. Mroczkowska, Język angielski zawodowy w branży medyczno-społecznej. Zeszyt ćwiczeń. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2016

B. Szczepankowski, D. Koncewicz, Język migowy w terapii. Wydaw. WSP Łódź

 

 

321104.M1.J3. charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka A. Michalik, W. Ramotowski , Anatomia i fizjologia człowieka. Wydaw. PZWL, 2004

 

321104.M2.J1. wykonywanie  mycia i dezynfekcji Zespół roboczy ds. przygotowania instrumentarium medycznego, Prawidłowy sposób przygotowania instrumentów medycznych, 2017, Nr 11

Zespół roboczy ds. dekontaminacji narzędzi,

Prawidłowy sposób przygotowania instrumentarium w praktyce stomatologicznej,  2011, Nr 4

Dekontaminacja wyrobów medycznych – kompendium wiedzy. Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, 2022

 

321104.M2.J2. wykonywanie i dokumentowanie  sterylizacji medycznej J. Huys, Sterylizacja zasobów medycznych. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej, 2009

Dekontaminacja wyrobów medycznych – kompendium wiedzy. Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, 2022

 

1,2 OM – opiekun medyczny  
532102.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2022

 

532102.M1.J2. organizowanie działalności opiekuńczej i medycznej T. B. Kulik, M. Latalski, Zdrowie publiczne. Wydaw. Czelej

 

532102.M1.J3. komunikowanie się w języku obcym i migowym A.Dul, A. Mroczkowska, Język angielski  zawodowy w branży medyczno-społecznej. Zeszyt ćwiczeń. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2016

B. Szczepankowski, D. Koncewicz, Język migowy w terapii. Wydaw.  WSP Łódź

 

532102.M1.J4. rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych A. Michalik, W. Ramotowski , Anatomia i fizjologia człowieka. Wydaw.  Lekarskie PZWL, 2004

 

532102.M2.J1. planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych D. Talarska, K. Wieczorkowska- Tobis,

E. Szwałkiewicz, Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. Wydaw. Lekarskie PZWL

 

532102.M2.J2. wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych E. Szwałkiewicz, A. Smrokowska- Reichmann, M. Asmann, Opiekun medyczny w praktyce. Wydaw.  Lekarskie PZWL

A. Rychlik, I. Pawliczuk, Opiekun medyczny. Nowe umiejętności. Wydaw. Edicon, 2020

 

532102.M2.J3. planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych E. Szwałkiewicz, A. Smrokowska- Reichmann,  M. Asmann, Opiekun medyczny w praktyce. Wydaw. Lekarskie PZWL

A. Rychlik, I. Pawliczuk, Opiekun medyczny. Nowe umiejętności. Wydaw. Edicon, 2020

 

532102.M3.J1. wykonywanie czynności z zakresu opieki medycznej W. Ciechaniewicz , Pielęgniarstwo ćwiczenia. Wydaw. Lekarskie PZWL

 

532102.M3.J2. prowadzenie aktywizacji przyłóżkowej A. Zembaty, Kinezyterapia, T. 2. Wydaw. Kasper, 2003

 

1,2 TM – technik masażysta  
325402.M1.J1.przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2022

 

325402.M1.J2. promowanie i ochrona zdrowia M. Sierakowska, I. Wrońska, Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2022

D. Cianciara, Zarys współczesnej promocji zdrowia. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2010

J. Karski, Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wydaw. CeDeWu, 2011

Praca zbiorowa, Promocja zdrowia. T.1 Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. Wydaw. Czelej, 2008.

Praca zbiorowa, Promocja zdrowia. T.2 Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2022

A.Wojtczak, Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2022

 

325402.M1.J3. komunikowanie się w języku obcym A.Dul, A. Mroczkowska, Język angielski zawodowy w branży medyczno-społecznej. Zeszyt ćwiczeń. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2016

 

325402.M1.J4. analizowanie budowy i zaburzeń układu kostnego, mięśniowego i nerwowego W. Sylwanowicz, A. Michalik, W. Ramotowski, Anatomia i fizjologia człowieka. Podręcznik dla szkół średnich medycznych. Wydaw. Lekarskie PZWL, 1989

A. Michalik, W. Ramotowski, Anatomia i fizjologia człowieka. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004

W. Z. Traczyk, Fizjologia człowieka w zarysie. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004

B. K. Gołąb, W. Traczyk, Anatomia i fizjologia człowieka. Wydaw. Lekarskie PZWL, 1992

R. Woźnicka, Zarys anatomii człowieka dla szkół medycznych. Firma Wydawniczo-Handlowa AZ, 2012

J. Sokołowska-Pituchowa, Anatomia człowieka. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2000

B. K. Gołąb, Podstawy anatomii człowieka. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2012

W. Sylwanowicz, Mały atlas anatomiczny. Wydaw. Lekarskie PZWL, 1988

R. Aleksandrowicz, Mały atlas anatomiczny. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004

J. T. Hansen, Anatomia Nettera do kolorowania. Esteri Edra Urban & Partner, 2021

 

325402.M1.J5. analizowanie budowy i zaburzeń narządów wewnętrznych W. Sylwanowicz, A. Michalik, W. Ramotowski, Anatomia i fizjologia człowieka. Podręcznik dla szkół średnich medycznych. Wydaw. Lekarskie PZWL, 1989

A. Michalik, W. Ramotowski, Anatomia i fizjologia człowieka. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004

W. Z. Traczyk, Fizjologia człowieka w zarysie. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004

B. K. Gołąb, W. Traczyk, Anatomia i fizjologia człowieka. Wydaw. Lekarskie PZWL, 1992

W. Sylwanowicz, Mały atlas anatomiczny. Wydaw. Lekarskie PZWL, 1988

R. Aleksandrowicz, Mały atlas anatomiczny. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004

J. T. Hansen, Anatomia Nettera do kolorowania. Esteri Edra Urban & Partner, 2021

 

325402.M2.J1. wykonywanie masażu medycznego A. Zborowski, Masaż klasyczny. T.1. Firma Wydawniczo-Handlowa A-Z Adam Zborowski, 2011, Wyd.4

A. Zborowski, Masaż segmentarny. T.2. Firma Wydawniczo-Handlowa A-Z Adam Zborowski, 2007, Wyd. 3

 

325402.M2.J2. wykonywanie masażu specjalistycznego L. Magiera, Relaksacyjny masaż leczniczy. Wydaw. Bio-Styl, 2016

L. Magiera, T. Kasperczyk,  Segmentarny masaż leczniczy. Wydaw. Bio-Styl, 2012

T. Kasperczyk, L. Magiera, D. Mucha, R. Walaszek, Masaż z elementami rehabilitacji. Wydaw. REHMED, 2017

K. Kassolik, W. Andrzejewski, Masaż tensegracyjny. Wydaw. Med. Pharm Polska, 2014

J. Kaczara, Masaż niemowlęcia. Metoda Shantala. Wydaw. Astrum, 2014

B. Leszczyński, Masaż kamieniami. Wydaw. Ośrodka Doskonalenia Masażu

1 TZ – technik terapeuta zajęciowy  
325907.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2022

 

325907.M1.J2. promowanie i ochrona zdrowia M. Sierakowska, I. Wrońska, Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2022

D. Cianciara, Zarys współczesnej promocji zdrowia. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2010

J. Karski, Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wydaw. CeDeWu, 2011

Praca zbiorowa, Promocja zdrowia. T.1 Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. Wydaw. Czelej, 2008

Praca zbiorowa, Promocja zdrowia. T.2 Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2022

A.Wojtczak, Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2022

 

325907.M1.J3. komunikowanie się w języku obcym A.Dul, A. Mruczkowska, Język angielski zawodowy w branży medyczno-społecznej. Zeszyt ćwiczeń. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2016

 

325907.M1.J4. komunikowanie się w języku migowym B. Szczepankowski, D. Koncewicz, Język migowy w terapii. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne,

 

325907.M1.J5. nawiązywanie kontaktu interpersonalnego A. Bac (red. naukowa), Terapia zajęciowa. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2018

A. Misiorek, E. Janus, M. Kuśnierz, R. Bugaj, Współczesna terapia zajęciowa. Od teorii do praktyki. Wydaw. PZWL, 2022

E. Aronson, Człowiek istota społeczna. Wydaw. Naukowe PWN, 2000

J. Formański, Psychologia. Podręcznika dla szkół medycznych. Wydaw. PZWL, 1991

 

325907.M2.J1. anatomia i patologia człowieka W. Sylwanowicz, A. Michalik, W. Ramotowski, Anatomia i fizjologia człowieka. Podręcznik dla szkół średnich medycznych. Wydaw. Lekarskie PZWL, 1989

A. Michalik, W. Ramotowski, Anatomia i fizjologia człowieka. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004

W. Z. Traczyk, Fizjologia człowieka w zarysie. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004

B. K. Gołąb, W. Traczyk, Anatomia i fizjologia człowieka. Wydaw. Lekarskie PZWL, 1992

W. Sylwanowicz, Mały atlas anatomiczny. Wydaw. Lekarskie PZWL, 1988

R. Aleksandrowicz, Mały atlas anatomiczny. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004

J. T. Hansen, Anatomia Nettera do kolorowania. Esteri Edra Urban & Partner, 2021

 

325907.M2.J2. diagnozowanie i planowanie terapii zajęciowej A. Bac (red. naukowa), Terapia zajęciowa.  Wydaw. Lekarskie PZWL, 2018

A. Misiorek, E. Janus, M. Kuśnierz, R. Bugaj, Współczesna terapia zajęciowa. Od teorii do praktyki. Wydaw. PZWL, 2022

Z. Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej. Wydaw. Naukowe Śląsk, 1998

T. Krępska, Pojęcie i zakres diagnozy w naukach medycznych i społecznych [w:] Z. Butrym (red.) Podstawy naukowe diagnozy pielęgniarskiej, 1986

 

325907.M3.J1. prowadzenie terapii metodą ergoterapii E. Braun, Terapia zajęciowa. Cz. 2 i 3. Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2009

A. Bac (red. naukowa), Terapia zajęciowa. Cz. 1. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2018

J. Rottermund, J. Nowotny, Terapia zajęciowa w rehabilitacji medycznej. Podręcznik dla studentów i terapeutów. Rozdział 5 i 6. Wydaw. Alfa-Media Press, 2022

K. Piotrowska-Madej, A. Żychowicz, Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci. Cz.1. Wydaw. Harmonia, 2023

Zintegrowana Platforma Edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki – Ergoterapia

www.zpe.gov.pl/a/ergoterapia/DADJsmOGI/

 

1, 2 TA – technik administracji  
334306.M1.J1. analizowanie procesów gospodarczych G. Kwiatkowski , Ekonomia w zarysie. Wydaw. Ekonomik

A. Komosa, Statystyka. Wydaw. Ekonomik

 

334306.M1.J2. wykonywanie prac biurowych i sporządzanie dokumentów U. Łatka, Organizacja i technika pracy biurowej. Wydaw. WSiP

J. Pasoń, Bezpieczeństwo i higiena pracy biurowej. Wydaw. Ekonomik

 

334306.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym J. Badowska-Kionka, Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2019, Wyd. 4

 

334306.M2.J1. stosowanie prawa administracyjnego Praca zbiorowa, Podstawy prawa i postępowania administracyjnego. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne,
334306.M2.J2. stosowanie prawa cywilnego J. Boratyński , Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne,

 

334306.M2.J3. stosowanie prawa pracy J. Boratyński , Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne,

 

334306.M2.J4. prowadzenie postępowania administracyjnego Praca zbiorowa, Podstawy prawa i postępowania administracyjnego. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne,
334306.M3.J1. sporządzanie budżetu i sprawozdań budżetowych M. Wojtczak, Podstawy finansów publicznych. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne,

 

334306.M3.J2. sporządzanie sprawozdań finansowych M. Wojtczak, Podstawy finansów publicznych. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne,

B. Padurek, Zasady rachunkowości finansowej. Wydaw. Bożena Padurek

M. Paliga, Rachunkowość budżetowa.  Wydaw. Oficyna Wydawnicza Humanitas,

 

1,2 P – EKA.05. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych  
EKA.05.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP

 

W. Bukała, K. Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2022

 

EKA.05.M1.J2. analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych

 

G. Kwiatkowski, Ekonomia w zarysie. Wydaw. Ekonomik

A. Komosa, Statystyka. Wydaw. Ekonomik

J. Musiałkiewicz, Marketing. Wydaw. Ekonomik

 

EKA.05.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym

 

J. Badowska-Kionka, Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2019, Wyd. 4

 

EKA.05.M2.J1. prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń

 

B. Padurek, E. Janiszewska-Świderska, Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń, obsługa programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT. Wydaw. Bożena Padurek, 2022

B. Padurek, E. Janiszewska-Świderska, Zeszyt ćwiczeń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację EKA.05. Wydaw. Bożena Padurek, 2022

 

 

EKA.05.M2.J2.rozliczanie podatków

 

B. Padurek, E. Janiszewska-Świderska, Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych, obsługa programu-finansowo-księgowego Rachmistrz GT. Wydaw. Bożena Padurek, 2022

 

 

EKA.05.M2.J3.prowadzenie rozliczeń ZUS B. Padurek, E. Janiszewska-Świderska, Rozliczenia z kontrahentami, bankami, pracownikami i ZUS. Obsługa programu Płatnik. Wydaw. Bożena Padurek, 2022

 

1 R – EKA.07. prowadzenie rachunkowości  
EKA.07.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP

 

W. Bukała, K. Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2022

 

EKA.07.M1.J2. analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych

 

G. Kwiatkowski, Ekonomia w zarysie. Wydaw. Ekonomik

A. Komosa, Statystyka. Wydaw. Ekonomik

J. Musiałkiewicz, Marketing. Wydaw. Ekonomik

 

EKA.07.M1.J3. posługiwanie się językiem angielskim zawodowym J. Badowska-Kionka, Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej. Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2019, Wyd. 4

 

EKA.07.M2.J1. prowadzenie ksiąg rachunkowych B. Padurek , Zasady rachunkowości finansowej, Wydaw. Bożena Padurek

B. Padurek, Rachunkowość finansowa. Cz. 1-3. Wydaw. Bożena Padurek

 

EKA.07.M2.J2. przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników

 

B. Padurek , Rachunkowość finansowa. Cz. 3. Wydaw. Bożena Padurek
EKA.07.M2.J3. prowadzenie rozliczeń z ZUS

 

B. Padurek, Rozliczenia z kontrahentami, bankami, pracownikami i zakładem ubezpieczeń społecznych. Obsługa programu Płatnik. Wydaw. Bożena Padurek

 

EKA.07.M2.J4. użytkowanie programu-finansowo-księgowego

 

B. Padurek, Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.36. Wydaw. Bożena Padurek

 

 

 

 

 

 

Wróć na górę