– Podręczniki

Zestaw podręczników w roku szkolnym 2021/2022

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie  

Jednostka modułowa Zalecany podręcznik
1, 2 TK – technik usług kosmetycznych  
514207.M1.J1. organizowanie stanowiska pracy w gabinecie kosmetycznym W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, Wyd. WSiP

Praca zbiorowa „Wstęp do kosmetyki”, Wyd. Nowa Era

514207.M1.J2. przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej Praca zbiorowa „Wstęp do kosmetyki”, Wyd. Nowa Era
514207.M1.J3. prowadzenie gabinetu kosmetycznego J. Dooley, V. Evans “Beuty Salon”, Wyd. Express Publising
514207.M2.J1. pielęgnowanie twarzy i oczu B. Drygas, M. Mrozowska, R. Szpindor „Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca. Twarz, szyja, dekolt”, Wyd. Nowa Era
514207.M2.J2. wykonywanie makijażu B. Drygas, M. Mrozowska, R. Szpindor „Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca. Twarz, szyja, dekolt”, Wyd. Nowa Era
514207.M3.J1. pielęgnowanie i upiększanie dłoni „Dłonie, stopy, ciało. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca”, Wyd. Nowa Era
514207.M3.J2. pielęgnowanie i upiększanie stóp „Dłonie, stopy, ciało. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca”, Wyd. Nowa Era
514207.M3.J3. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała L. Magiera „Masaż w kosmetyce i odnowie biologicznej”, Wyd. Bio-Styl

„Dłonie, stopy, ciało. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca”, Wyd. Nowa Era

podstawy przedsiębiorczości Pr. zbiorowa „Przedsiębiorczość bez tajemnic”, Wyd. WSiP
1 SM – technik sterylizacji medycznej  
321104.M1.J1. organizowanie działalności w ochronie zdrowia W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, Wyd. WSiP

T. B. Kulik, M. Latalski „Zdrowie publiczne”, Wyd. Czelej

321104.M1.J2. komunikowanie się w języku angielskim i migowym V. Evans, J. Dooley „Medical”, Wyd. Express Publising

B. Szczepankowski, D. Koncewicz „Język migowy w terapii”, Wyd. WSP Łódź

321104.M1.J3. charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka A. Michajlik, W. Ramotowski „Anatomia i fizjologia człowieka”, Wyd. PZWL
321104.M2.J1. wykonywanie  mycia i dezynfekcji Zespół roboczy ds. przygotowania instrumentarium medycznego

„Prawidłowy sposób przygotowania instrumentów medycznych” Nr.11,

2017

Zespół roboczy ds. dekontaminacji narzędzi

„Prawidłowy sposób przygotowania instrumentarium w praktyce stomatologicznej” Nr.4 2011r.

321104.M2.J2. wykonywanie i dokumentowanie  sterylizacji medycznej J. Huys „Sterylizacja zasobów medycznych”, Polskie stowarzyszenie rozwoju sterylizacji i dezynfekcji medycznej, 2009
podstawy przedsiębiorczości Pr. zbiorowa „Przedsiębiorczość bez tajemnic”, Wyd. WSiP
1 OM – opiekun medyczny  
532102.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, Wyd. WSiP
532102.M1.J2. organizowanie działalności opiekuńczej i medycznej T. B. Kulik, M. Latalski „Zdrowie publiczne”, Wyd. Czelej
532102.M1.J3. komunikowanie się w języku angielskim i migowym V. Evans, J. Dooley „Medical”, Wyd. Express Publising

B. Szczepankowski, D. Koncewicz „Język migowy w terapii”, Wyd.  WSP Łódź

532102.M1.J4. rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych A. Michajlik, W. Ramotowski „Anatomia i fizjologia człowieka”, Wyd. PZWL
532102.M2.J1. planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych D. Talarska, K. Wieczorkowska- Tobis, E. Szwałkiewicz „Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi”, Wyd. PZWL
532102.M2.J2. wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych E. Szwałkiewicz,A. Smrokowska- Reichmann, M. Asmann „Opiekun medyczny w praktyce”, Wyd. PZWL
532102.M2.J3. planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych E. Szwałkiewicz,A. Smrokowska- Reichmann, M. Asmann „Opiekun medyczny w praktyce”, Wyd. PZWL
532102.M3.J1. wykonywanie czynności z zakresu opieki medycznej W. Ciechaniewicz „Pielęgniarstwo Ćwiczenia”, Wyd. PZWL
532102.M3.J2. prowadzenie aktywizacji przyłóżkowej A. Zembaty, Kinezyterapia, Tom II, Wyd. Kasper, Kraków 2003
podstawy przedsiębiorczości Pr. zbiorowa „Przedsiębiorczość bez tajemnic”, Wyd. WSiP
1 FL – florysta  
343203.M1.J1.organizowanie stanowiska pracy florysty W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, Wyd. WSiP

ABC biznesu „Jak założyć kwiaciarnię”

343203.M1.J2. przygotowanie do wykonywania kompozycji florystycznych A. Nizińska „ABC florystyki” Wyd. Hortpress

Praca zb. „Podstawy rysunku architektonicznego i krajobrazowego”, Wyd. Ongrys

343203.M2.J1. wykonywanie dekoracji jesiennych i zimowych A. Nizińska „ABC florystyki”, Wyd. Hortpress
343203.M2.J2. wykonywanie bukietów A. Nizińska „ABC florystyki, Wyd. Hortpress
343203.M2.J3. wykonywanie dekoracji okolicznościowych A. Nizińska „ABC florystyki”, Wyd. Hortpress
podstawy przedsiębiorczości Pr. zbiorowa „Przedsiębiorczość bez tajemnic”, Wyd. WSiP

 

 

1, 2 TA – technik administracji  
334306.M1.J1. analizowanie procesów gospodarczych Grzegorz Kwiatkowski „Ekonomia w zarysie”, Wyd. Ekonomik

Andrzej Komosa „ Statystyka”, Wyd. Ekonomik

334306.M1.J2. wykonywanie prac biurowych i sporządzanie dokumentów U. Łatka „Organizacja i technika pracy biurowej”, Wyd. WSiP
334306.M1.J3. posługiwanie się językiem angielskim zawodowym V. Evans “Secretarial”, Wyd. Express Publising
334306.M2.J1. stosowanie prawa administracyjnego Pr. zbiorowa „Podstawy prawa i postępowania administracyjnego”, Wyd. WSiP
334306.M2.J2. stosowanie prawa cywilnego J. Boratyński „Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego”, Wyd.  WSiP
334306.M2.J3. stosowanie prawa pracy J. Boratyński „Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego”, Wyd. WSiP
334306.M2.J4. prowadzenie postępowania administracyjnego Praca zb. „Podstawy prawa i postępowania administracyjnego”
334306.M3.J1. sporządzanie budżetu i sprawozdań budżetowych M. Wojtczak „Podstawy finansów publicznych”, Wyd. WSIP
334306.M3.J2. sporządzanie sprawozdań finansowych M. Wojtczak „Podstawy finansów publicznych”, Wyd. WSiP;

B.Padurek – ” Zasady rachunkowości finansowej”, Wyd. Bożena Padurek;

M. Paliga – ” Rachunkowość budżetowa”, Wyd. Oficyna Wydawnicza Humanitas. Sosnowiec

podstawy przedsiębiorczości Pr. zbiorowa „Przedsiębiorczość bez tajemnic”, Wyd. WSiP
1 R – EKA.07. prowadzenie rachunkowości  
EKA.07.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, Wyd. WSiP
EKA.07.M1.J2. analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych Grzegorz Kwiatkowski „Ekonomia w zarysie”, Wyd. Ekonomik

Andrzej Komosa „ Statystyka”, Wyd. Ekonomik

Jacek Musiałkiewicz „Marketing”, Wyd. Ekonomik

EKA.07.M1.J3. posługiwanie się językiem angielskim zawodowym V. Evans “Secretarial”, Wyd. Express Publising
EKA.07.M2.J1. prowadzenie ksiąg rachunkowych B. Padurek „Zasady rachunkowości finansowej”, Wyd. B. Padurek

B. Padurek „Rachunkowość finansowa – cz. I – III”, Wyd. B. Padurek

 

EKA.07.M2.J2. przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników B. Padurek „Rachunkowość finansowa – cz. III” Wyd. B.Padurek
EKA.07.M2.J3. sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzanie analizy finansowej B. Padurek „Biuro rachunkowe”, Wyd. B. Padurek
EKA.07.M2.J4. użytkowanie programu finansowo-księgowego B. Padurek „Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacją AU.36”, Wyd. B. Padurek
2 F – FRK.01. wykonywanie usług fryzjerskich  
FRK.01.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, Wyd. WSiP
FRK.01.M1.J2. podstawy fryzjerstwa Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo Chemia Technologie Techniki”, Wyd. „Suzi”
FRK.01.M1.J3. posługiwanie się językiem angielskim zawodowym J. Dooley, V. Evans “Beuty Salon”, Wyd. Express Publising
FRK.01.M2.J1. pielęgnowanie włosów i skóry głowy J. Dooley, V. Evans “Beuty Salon”,Wyd. Express Publising
FRK.01.M2.J2. nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki”, Wyd. „Suzi”
FRK.01.M2.J3. trwałe odkształcanie włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki”, Wyd. „Suzi”
FRK.01.M3.J1. strzyżenie damskie Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki”, Wyd. „Suzi”
FRK.01.M3.J2. strzyżenie męskie i formowanie zarostu męskiego Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki”, Wyd. „Suzi”
FRK.01.M4.J1. dobieranie preparatów i technik zmiany koloru włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki”, Wyd. „Suzi”
FRK.01.M4.J2. rozjaśnianie i koloryzacja włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki”, Wyd. „Suzi”
2 P – EKA.05. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych  
EKA.05.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, Wyd. WSiP
EKA.05.M1.J2. analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych E. Popławska „Podstawy ekonomii”, Wyd. eMPi

A. Komosa „Statystyka”, Wyd. Ekonomik

EKA.05.M1.J3. posługiwanie się językiem angielskim zawodowym V. Evans “Secretarial”, Wyd. Express Publising
EKA.05.M2.J1. prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń B. Padurek „Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń”, Wyd. B. Padurek
EKA.05.M2.J2. rozliczanie podatków B. Padurek „Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych, obsługa programu Rachmistrz GT”, Wyd. B. Padurek
EKA.05.M2.J3. prowadzenie rozliczeń z ZUS B. Padurek „Rozliczenia z kontrahentami, bankami, pracownikami i zakładem ubezpieczeń społecznych. Obsługa programu Płatnik”, Wyd. B. Padurek
Wróć na górę