– Podręczniki

Zestaw podręczników w roku szkolnym 2020/2021

Jednostka modułowa Zalecany podręcznik
1, 2TK – technik usług kosmetycznych  
514207.M1.J1. organizowanie stanowiska pracy w gabinecie kosmetycznym W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP Praca zbiorowa „Wstęp do kosmetyki” Wyd. Nowa Era
514207.M1.J2. przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej Praca zbiorowa „Wstęp do kosmetyki” Wyd. Nowa Era
514207.M1.J3. prowadzenie gabinetu kosmetycznego J. Dooley, V. Evans “Beuty Salon”, wyd. Express Publising
514207.M2.J1. pielęgnowanie twarzy i oczu B. Drygas, M. Mrozowska, R. Szpindor „Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca. Twarz, szyja, dekolt” Wyd. Nowa Era
514207.M2.J2. wykonywanie makijażu B. Drygas, M. Mrozowska, R. Szpindor „Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca. Twarz, szyja, dekolt” Wyd. Nowa Era
514207.M3.J1. pielęgnowanie i upiększanie dłoni Dłonie, stopy, ciało. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca Nowa Era
514207.M3.J2. pielęgnowanie i upiększanie stóp Dłonie, stopy, ciało. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca Nowa Era
514207.M3.J3. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała L. Magiera „Masaż w kosmetyce i odnowie biologicznej” Wyd. Bio-Styl Dłonie, stopy, ciało. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca Nowa Era
podstawy przedsiębiorczości Pr. zbiorowa „Przedsiębiorczość bez tajemnic” WSiP
1SM – technik sterylizacji medycznej  
321104.M1.J1. organizowanie działalności w ochronie zdrowia W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP T. B. Kulik, M. Latalski „Zdrowie publiczne”  Wyd. Czelej
321104.M1.J2. komunikowanie się w języku obcym i migowym V. Evans, J. Dooley „Medical”, wyd. Express Publising B. Szczepankowski, D. Koncewicz „Język migowy w terapii”  WSP Łódź
321104.M1.J3. charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka A. Michajlik, W. Ramotowski „Anatomia i fizjologia człowieka” Wyd. PZWL
321104.M2.J1. wykonywanie  mycia i dezynfekcji Zespół roboczy ds. przygotowania instrumentarium medycznego „Prawidłowy sposób przygotowania instrumentów medycznych” Nr.11, 2017 Zespół roboczy ds. dekontaminacji narzędzi „Prawidłowy sposób przygotowania instrumentarium w praktyce stomatologicznej” Nr.4 2011r.
321104.M2.J2. wykonywanie i dokumentowanie  sterylizacji medycznej J. Huys „Sterylizacja zasobów medycznych”, Polskie stowarzyszenie rozwoju sterylizacji i dezynfekcji medycznej, 2009
podstawy przedsiębiorczości Pr. zbiorowa „Przedsiębiorczość bez tajemnic” WSiP
1OM – opiekun medyczny  
532102.M1.J1. organizowanie działalności w ochronie zdrowia W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP T. B. Kulik, M. Latalski „Zdrowie publiczne”  Wyd. Czelej
532102.M1.J2. komunikowanie się w języku obcym i migowym V. Evans, J. Dooley „Medical”, wyd. Express Publising B. Szczepankowski, D. Koncewicz „Język migowy w terapii”  WSP Łódź
532102.M1.J3. rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej A. Michajlik, W. Ramotowski „Anatomia i fizjologia człowieka” Wyd. PZWL
532102.M2.J1. planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych D. Talarska, K. Wieczorkowska- Tobis, E. Szwałkiewicz „Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi” Wyd. PZWL
532102.M2.J2. wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych E. Szwałkiewicz,A. Smrokowska- Reichmann, M. Asmann „Opiekun medyczny w praktyce” Wyd. PZWL
532102.M2.J3. planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych E. Szwałkiewicz,A. Smrokowska- Reichmann, M. Asmann „Opiekun medyczny w praktyce” Wyd. PZWL
podstawy przedsiębiorczości Pr. zbiorowa „Przedsiębiorczość bez tajemnic” WSiP
1AN – asystent osoby niepełnosprawnej  
341201.M1.J1. funkcjonowanie systemu opieki i pomocy W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP T. B. Kulik, M. Latalski „Zdrowie publiczne”  Wyd. Czelej
341201.M1.J2. komunikowanie się w języku obcym i migowym  V. Evans, J. Dooley „Medical”, wyd. Express Publising B. Szczepankowski, D. Koncewicz „Język migowy w terapii”  WSP Łódź
341201.M1.J3. stosowanie psychologii w pracy opiekuńczej Pr. zbiorowa pod red. P. Krakowiaka „Przewlekle chory w domu” Wyd. Fundacja Lubię Pomagać
341201.M2.J1. anatomia i patologia człowieka  A. Michajlik, W. Ramotowski „Anatomia i fizjologia człowieka” Wyd. PZWL
341201.M2.J2. organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną Pr. zbiorowa pod red. P. Krakowiaka „Przewlekle chory w domu” Wyd. Fundacja Lubię Pomagać
341201.M2.J3. wspieranie osoby niepełnosprawnej w czynnościach życiowych Pr. zbiorowa pod red. P. Krakowiaka „Przewlekle chory w domu” Wyd. Fundacja Lubię Pomagać
341201.M2.J4. aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej Pr. zbiorowa pod red. P. Krakowiaka „Przewlekle chory w domu” Wyd. Fundacja Lubię Pomagać
podstawy przedsiębiorczości Pr. zbiorowa „Przedsiębiorczość bez tajemnic” WSiP
1FL – florysta  
343203.M1.J1.organizowanie stanowiska pracy florysty W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP ABC biznesu “Jak założyć kwiaciarnię”
343203.M1.J2. przygotowanie do wykonywania kompozycji florystycznych A. Nizińska „ABC florystyki” wyd. Hortpress Praca zb. “Podstawy rysunku architektonicznego i krajobrazowego”
343203.M2.J1. wykonywanie dekoracji jesiennych i zimowych A. Nizińska „ABC florystyki”
343203.M2.J2. wykonywanie bukietów A. Nizińska „ABC florystyki”
343203.M2.J3. wykonywanie dekoracji okolicznościowych A. Nizińska „ABC florystyki”
podstawy przedsiębiorczości Pr. zbiorowa „Przedsiębiorczość bez tajemnic” WSiP
1TA – technik administracji  
334306.M1.J1. analizowanie procesów gospodarczych E. Popławska „Podstawy ekonomii” Wyd. eMPi A. Komosa „Statystyka” Wyd. Ekonomik
334306.M1.J2. wykonywanie prac biurowych i sporządzanie dokumentów U. Łatka „Organizacja i technika pracy biurowej” Wyd. WSiP
334306.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym V. Evans “Secretarial”, wyd. Express Publising
334306.M2.J1. stosowanie prawa administracyjnego Pr. zbiorowa „Podstawy prawa i postępowania administracyjnego” WSiP
334306.M2.J2. stosowanie prawa cywilnego J. Boratyński „Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego” WSiP
334306.M2.J3. stosowanie prawa pracy J. Boratyński „Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego” WSiP
334306.M2.J4. prowadzenie postępowania administracyjnego Praca zb. „Podstawy prawa i postępowania administracyjnego” WSiP
334306.M3.J1. sporządzanie budżetu i sprawozdań budżetowych M. Wojtczak „Podstawy finansów publicznych”
334306.M3.J2. sporządzanie sprawozdań finansowych M. Wojtczak „Podstawy finansów publicznych”
podstawy przedsiębiorczości Pr. zbiorowa „Przedsiębiorczość bez tajemnic” WSiP
2R – AU.36. prowadzenie rachunkowości  
AU.36.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP
AU.36.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej T. Gorzelany, W. Aue „Prowadzenie działalności gospodarczej”, Wyd. WSiP
AU.36.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym V. Evans “Secretarial”, wyd. Express Publising
AU.36.M1.J4. wykonywanie prac biurowych U. Łatka „Organizacja i technika pracy biurowej” Wyd. WSiP
AU.36.M1.J5. analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych E. Popławska „Podstawy ekonomii” Wyd. eMPi A. Komosa „Statystyka” Wyd. Ekonomik
AU.36.M2.J1. ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych B. Padurek „Zasady rachunkowości finansowej” Wyd. B. Padurek
AU.36.M2.J2. prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw B. Padurek „Rachunkowość przedsiębiorstw – cz. I – III” Wyd. B. Padurek
AU.36.M2.J3. prowadzenie rachunkowości innych jednostek K. Jankowska, K. Baliński „Rachunkowość bankowa” Wyd. WSiP K. Potoczny „Rachunkowość budżetowa” eMPi
AU.36.M2.J4. sporządzanie sprawozdania rocznego i przeprowadzanie analizy finansowej B. Padurek „Rachunkowość przedsiębiorstw – cz. IV” Wyd. B. Padurek
AU.36.M2.J5. użytkowanie programu finansowo-księgowego B. Padurek „Zeszyt testów i ćwiczeń do egzaminu zawodowego w zawodzie technik ekonomista” Wyd. B. Padurek
2F – AU.21. wykonywanie zabiegów fryzjerskich  
AU.21.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP
AU.21.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej T. Gorzelany, W. Aue „Prowadzenie działalności gospodarczej”, Wyd. WSiP
AU.21.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym J. Dooley, V. Evans “Beuty Salon”, wyd. Express Publising
AU.21.M1.J4. szkicowanie i rysowanie fryzur Z. Sumirska „Nowoczesna stylizacja kolor forma styl” Wyd. „Suzi”
AU.21.M1.J5. przeprowadzanie diagnozy fryzjerskiej Z. Sumirska „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie  fryzjer” Wyd. Suzi
AU.21.M1.J6. przygotowanie stanowiska pracy w salonie fryzjerskim Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo Chemia Technologie Techniki” Wyd. „Suzi”
AU.21.M2.J1. dobieranie preparatów i technik pielęgnacji włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
AU.21.M2.J2. pielęgnowanie włosów i skóry głowy J. Dooley, V. Evans “Beuty Salon”, wyd. Express Publising
AU.21.M3.J1 ondulowanie włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
AU.21.M3.J2. strzyżenie włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
AU.21.M3.J3. zagęszczanie i przedłużanie włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
AU.21.M4.J1. dobieranie preparatów i technik zmiany koloru włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
AU.21.M4.J2. rozjaśnianie i koloryzacja włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
1F – FRK.01. wykonywanie usług fryzjerskich  
FRK.01.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP
FRK.01.M1.J2. podstawy fryzjerstwa Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo Chemia Technologie Techniki” Wyd. „Suzi”
FRK.01.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym J. Dooley, V. Evans “Beuty Salon”, wyd. Express Publising
FRK.01.M2.J1. pielęgnowanie włosów i skóry głowy J. Dooley, V. Evans “Beuty Salon”, wyd. Express Publising
FRK.01.M2.J2. nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
FRK.01.M2.J3. trwałe odkształcanie włosów  Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
FRK.01.M3.J1. strzyżenie damskie  Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
FRK.01.M3.J2. strzyżenie męskie i formowanie zarostu męskiego Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
FRK.01.M4.J1. dobieranie preparatów i technik zmiany koloru włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
FRK.01.M4.J2. rozjaśnianie i koloryzacja włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
EKA.05. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych  
EKA.05.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP
EKA.05.M1.J2. analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych E. Popławska „Podstawy ekonomii” Wyd. eMPi A. Komosa „Statystyka” Wyd. Ekonomik
EKA.05.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym V. Evans “Secretarial”, wyd. Express Publising
EKA.05.M2.J1. prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń B. Padurek „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”
EKA.05.M2.J2. rozliczanie podatków B. Padurek „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych” B. Padurek „Pracownia ekonomiczna”
EKA.05.M2.J3. prowadzenie rozliczeń z ZUS B. Padurek „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”
Wróć na górę