– Nauczyciele

Nauczyciele:

Małgorzata Bigaj – dyrektor

Renata Bartnik – terapia zajęciowa, asystent osoby niepełnosprawnej

Marzena Czak – przedmioty opiekuńczo-medyczne

Joanna Grabowska – fryzjerstwo

Izabela Harańczyk – język migowy

Dorota Janik – fryzjerstwo

Maria Kupiec – przedmioty ekonomiczne

Klaudia Małysiak-Ligęza – administracja

Anna Mastalerz – język angielski

Barbara Nosek – bibliotekarz

Agata Palarczyk-Zezyk – przedmioty opiekuńczo-medyczne

Anita Pyzio – kosmetyka

Barbara Rożnawska-Czerwińska – przedmioty opiekuńczo-medyczne

Renata Skupnik – przedmioty opiekuńczo-medyczne, sterylizacja medyczna

Halina Socha – florystyka

Grażyna Szopa – przedmioty ekonomiczne

Joanna Tekielak – kosmetyka

Joanna Wileczek – kosmetyka, BHP

Monika Warzecha – kosmetyka

Wróć na górę