– Nauczyciele

Nauczyciele:

Magdalena Malczyk – dyrektor

Renata Bartnik – terapia zajęciowa

Dominika Bierca-Galos – przedmioty medyczne

Marzena Czak – przedmioty medyczne

Elżbieta Dworak – prawo administracyjne

Marcin Galos – przedmioty medyczne

Barbara Glistak – przedmioty medyczne

Agnieszka Gniecka – przedmioty medyczne

Izabela Harańczyk – język migowy

Daria Kukiełka – przedmioty kosmetyczne

Agnieszka Król – przedmioty ekonomiczne

Anna Mastalerz – język angielski

Alicja Mielus – przedmioty ekonomiczne

Barbara Nosek – bibliotekarz

Paweł Olszowski – bezpieczeństwo i higiena pracy

Agata Palarczyk-Zezyk – przedmioty medyczne

Anita Pyzio – przedmioty kosmetyczne

Lucyna Sandacz – doradztwo zawodowe, przedmioty ekonomiczne

Renata Skupnik – przedmioty medyczne

Mirosława Sojka – przedmioty ekonomiczne, administracja

Grażyna Szopa – przedmioty ekonomiczne, rachunkowość

Monika Warzecha – przedmioty kosmetyczne

Joanna Wileczek – przedmioty kosmetyczne

Małgorzata Zimny – przedmioty medyczne

Katarzyna Zychowicz – kadry i płace

Wróć na górę