– Nauczyciele

Nauczyciele:

Małgorzata Bigaj – dyrektor

Marzena Czak – przedmioty medyczne

Elżbieta Dworak – administracja

Agnieszka Gniecka – przedmioty medyczne

Izabela Harańczyk – język migowy

Agnieszka Król – przedmioty ekonomiczne

Maria Kupiec – przedmioty ekonomiczne

Anna Lech – bezpieczeństwo i higiena pracy

Klaudia Małysiak-Ligęza – administracja

Anna Mastalerz – język angielski

Barbara Nosek – bibliotekarz

Agata Palarczyk-Zezyk – przedmioty medyczne

Anita Pyzio – kosmetyka

Barbara Rożnawska-Czerwińska – przedmioty medyczne

Renata Skupnik – przedmioty medyczne

Mirosława Sojka – przedmioty ekonomiczne, administracja, podstawy przedsiębiorczości

Grażyna Szopa – przedmioty ekonomiczne

Joanna Tekielak – kosmetyka

Joanna Wileczek – kosmetyka

Monika Warzecha – kosmetyka

Małgorzata Zimny – przedmioty medyczne

Wróć na górę