– Zmiany w planie zajęć

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 5 grudnia 2020 r. do 4 stycznia 2021 roku część zajęć (nie więcej niż 10 godzin tygodniowo) będzie prowadzona stacjonarnie a pozostałe zajęcia będą prowadzone zdalnie.
Zmianie uległ również termin ferii zimowych. Ferie trwać będą od 4 do 17 stycznia 2021 r., w związku z tym zmianie ulega podział roku szkolnego na semestry:
semestr 1 –  od 1.09.2020 r. do 7.02.2021 r.
semestr 2 – od 8.02.2021 r. do 25.06.2021 r.
Zmianie ulegnie również plan zajęć. Proszę sprawdzać plan zajęć  w zakładce „słuchacz”.

Formę realizacji zajęć zdalnych określa nauczyciel prowadzący zajęcia.
Uważajcie na siebie! Życzymy zdrowia!

Wróć na górę