– Zanim podejmiemy pracę w zawodzie

Uczniowie PCKU w Chrzanowie

Przyszli terapeuci zajęciowi, obecnie uczniowie 2-letniej szkoły policealnej, aby poznać tajniki zawodu i możliwie najlepiej przygotować się do podjęcia pracy, odbyli wizyty w trzech placówkach , tj. Powiatowym Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie, w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Brata Alberta w Trzebini oraz w Centrum Relaksu Rozwoju Edukacji i Terapii w Trzebini. Takie wycieczki pozwalają konfrontować wiedzę i umiejętności zdobywane w murach szkoły z realiami pracy w zawodzie. Planowane są kolejne wizyty, tym razem w placówkach na terenie Chrzanowa.

Wróć na górę