– „Zakręć kołem swojej kariery”

Laureaci w PCKU

W dniach 17do 24 listopada 2023 r. odbywała się kolejna edycja e-learningowego konkursu „Zakręć kołem swojej kariery” na temat planowania kariery zawodowej, w którym wzięli udział uczniowie z 4 szkół ponadpodstawowych i z 7 szkół podstawowych.

Uczniowie szkół średnich pracując na platformie Moodle poznawali swoje predyspozycje, ścieżki kształcenia, świat zawodów, rynek pracy oraz postępowanie rekrutacyjne. Prowadzący kurs doradcy zawodowi prowadzili uczestników na drodze do stworzenia własnego indywidualnego planu kariery zawodowej. Uczestnicy wykonywali punktowane zadania, rozwiązywali quizy, podejmowali dyskusję na forum oraz tworzyli własną Wikipedię – encyklopedię pojęć o rynku pracy.

Uczniowie szkół podstawowych samodzielnie opracowywali zadania konkursowe.

Konkurs przygotowały i prowadziły Lucyna Sandacz z PCKU w Chrzanowie, Mirosława Sojka z II LO w Chrzanowie oraz Agnieszka Kołodziejczyk z PUP w Chrzanowie.

W kategorii szkół ponadpodstawowych laureatami zostali:

GRAND PRIX – Natalia Zborowska z ZS w Libiążu

1 miejsce: Jakub Latko z ZS w Libiążu oraz Oliwia Skotnicka z ZSTU w Trzebini

2 miejsce: Szymon Bytomski z ZS w Libiążu

3 miejsce: Paulina Kruczek z II LO w Chrzanowie

Wyróżnienie zdobyli:  Andrzej Woźnica i Maciej Korpała z II LO w Chrzanowie

Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy zdobyli ponad 50% punktów otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu.

W kategorii szkół podstawowych wyłoniono trzy laureatki, które otrzymały maksymalną liczbę punktów i tym samym zdobyły trzy równorzędne 1 miejsca:

Natalia Dziwak z ZS Żarki

Eileen Mink ze SP w Czyżówce

Amelia Spórna ze SP w Płokach

Wyróżnienie zdobyli: Samuel Ogórek,  Robert Brzózka i Martyna Gędoś ze SP w Dulowej i Julia Muszyńska ze SP nr 1 w Chrzanowie

Na podsumowanie, 29 listopada odbyła się konferencja na której zostały przedstawione prelekcje na temat nowości na rynku pracy, roli Powiatowego Urzędu Pracy oraz możliwości uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. O swoich doświadczeniach w podejmowaniu działalności gospodarczej opowiedziała dietetyczka i zapalona turystka Joanna Dudek.

Uczniowie szkół podstawowych i średnich podejmują pierwsze trudne wybory edukacyjne, skutki tych decyzji wpłyną na całe ich życie. Mamy nadzieję, że udział w kursie pomoże uczestnikom w podejmowaniu właściwych decyzji edukacyjnych.

Byliśmy pod wrażeniem zaangażowania i wysokiego poziomu prac. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Dziękujemy opiekunom uczniom za opiekę na uczestnikami oraz Starostwu za ufundowanie nagród.

Wróć na górę