– XII Ogólnopolska Konferencja Sterylizacji

Słuchacze klasy pierwszej w zawodzie technik sterylizacji medycznej mogli zapoznać się z planowanymi zmianami w służbie zdrowia dotyczącymi ich przyszłych obowiązków zawodowych oraz z nowościami technicznymi w tym zakresie.

Słuchacze zapoznali się z procesem dekontaminacji spersonalizowanych implantów wszczepianych pacjentom wytwarzanych w technologii druku 3D. Z dziedziny epidemiologii został przedstawiony problem ogniska epidemicznego HCV w Polsce, punkty krytyczne i znaczenie sterylizacji w zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażeń. Poruszano również zagadnienia dokumentowania przyjmowania sprzętu do Centralnej Sterylizatorni.

Z nowości przedstawiono:

  • nieinwazyjne metody znakowania narzędzi,
  • zmiany w sterylizacji niskotemparaturowej,
  • problem gazów niekondensujących w procesie sterylizacji,
  • obiektywny test Bowiego-Dicka,

Zainteresowanie naszych słuchaczy było duże, prezentowane wiadomości będą mogli wykorzystać w przygotowaniu się do egzaminów oraz do pracy w przyszłości.

Konferencja odbyła się w kwietniu w Siemianowicach Śląskich. Wyjazd na konferencję zorganizowała Renta Skupnik

konferencja terylizacji

Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.