– Wyniki egzaminów zawodowych sesji zimowej 2020

W sesji zimowej 2020 egzamin zawodowy zdawali słuchacze z trzech kwalifikacji w zawodach florysta, technik usług kosmetycznych i opiekun medyczny. Spośród słuchaczy, którzy przystąpili do obu części egzaminu z kwalifikacji RL.26 zdali wszyscy, z kwalifikacji AU.61. zdało 94%, a z kwalifikacji Z.04 zdało 93%. Ogółem egzamin zdało 95% słuchaczy.

WIELKIE GRATULACJE!

Informacja o wynikach zdających egzamin w formule 2012 dotyczy klasy 2O (Z.04) oraz egzaminów poprawkowych została przekazana do szkoły, prosimy o kontakt telefoniczny w tej sprawie. Zdający w formule 2017 dotyczy klasy 2TK (AU.61.) oraz 2FL (RL.26.) jeśli podali numer telefonu, dostaną od OKE informację sms.

Osoby, które nie zdały egzaminu będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji wiosennej odpowiednio do szkoły albo do OKE w Krakowie do 31 marca br.
Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo OKE.

Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.