– Wyniki egzaminów zawodowych sesji wiosennej

Można już odbierać wyniki egzaminów zawodowych. Gratulujemy tak wysokich wyników!

Na 96 słuchaczy, którzy przystąpili do obu części egzaminu zdało 91 osób, czyli 95%.

Z pięciu kwalifikacji: AU.65 rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych w zawodzie technik rachunkowości, MS.04 zawód opiekun medyczny, Z.08. zawód asystent osoby niepełnosprawnej, MS.18 zawód technik sterylizacji medycznej oraz T.04 zawód cukiernik zdało 100% słuchaczy.

 

 

Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.