– Zostań terapeutą zajęciowym

terapeuta zajęciowy

Już dzisiaj możesz zdecydować o swojej przyszłości. U nas zdobędziesz wartościowy i poszukiwany w Polsce i za granicą zawód. Osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, osoby starsze, chore czy zaniedbane są znaczącą częścią naszego społeczeństwa. Terapeuta zajęciowy prowadzi zajęcia aktywizujące, wspomaga proces leczenia i rehabilitacji osób chorych i z niepełnosprawnościami, przeciwdziała powstawaniu stanu przewlekłego czy trwałego kalectwa. Stosuje różne metody i techniki pracy, jest ważną osobą w zespole wielodyscyplinarnym, współpracuje z lekarzami, rehabilitantem, fizjoterapeutą, psychologiem i pedagogiem.

Nauka w zawodzie terapeuta zajęciowy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dlatego doskonale przygotowuje do wykonywania zawodu. Treści kształcenia to nawiązywanie kontaktu interpersonalnego, przeprowadzanie diagnozy terapeutycznej, planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej, prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami (ergoterapia, arteterapia, socjoterapia), dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej.

Na tym kierunku nauczysz się języka obcego zawodowego oraz język migowego, odbędziesz także praktykę zawodową w wybranych placówkach medycznych lub społecznych. W realizacji zajęć praktycznych współpracujemy ze Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie i Domem Pomocy Społecznej w Płazie. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę – praktyków zawodu.

Jeżeli interesuje Cię drugi człowiek, jesteś wrażliwy i empatyczny w kontaktach międzyludzkich, życzliwy i gotowy do pomocy czy wspierania potrzebujących, a przy tym kreatywny, otwarty na zdobywanie i poszerzanie własnego rozwoju, to zawód terapeuty zajęciowego jest właśnie dla Ciebie.  Wybierając tą przyszłościową  profesję otwierasz sobie drogę satysfakcjonującego rozwoju zawodowego zarówno w Polsce jak i za granicą.

 

 

 

Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.