– TG.14. planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

TG.14. PLANOWANIE I REALIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej i kursu TG.14 i zdaniu egzaminu zawodowego po uzupełnieniu kwalifikacji TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych  zdobywa zawód technik obsługi turystycznej. 

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 455 godziny dydaktyczne oraz 104 godzin praktyki zawodowej realizowanych w modułowym programie nauczania.

Treści kształcenia obejmują:

 • organizowanie działalności turystycznej;
 • organizowanie imprez i usług turystycznych
 • obsługa klientów korzystających z usług turystycznych
 • rozliczania imprez i usług turystycznych.
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • biura podróży
 • izby turystyczne
 • firmy zajmujące się organizacją kongresów, konferencji
 • urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacja i promocją turystyki danego regionu
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Znaczenie turystyki jako sektora gospodarki wciąż wzrasta. Prognozy dotyczące ruchu turystycznego wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej i wzrost udziału turystyki w zatrudnieniu. Turystyka stała się nieodłącznym elementem życia społecznego.

Branża ta jest specyficzna – wymaga od pracowników wysokiej kultury osobistej, wysokich społecznych kompetencji, stałego kontaktu z ludźmi, komunikatywności, samodzielności i konieczności stałego dokształcania się. Oczekiwania pracodawców, nakierowane są głównie na kwalifikacje i praktyczne umiejętności związane z obsługą klientów, przygotowaniem atrakcyjnego produktu turystycznego i posługiwaniem się językami obcymi oraz duża samodzielność.

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia, wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego
 2. Zajęcia na kursie odbywają się w weekendy
 3. Kurs rozpocznie się 28.09.2019 a zakończy 6.12.2020 roku.
 4. Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi.
 5. Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 6. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i odbędzie w budynku PCKU
Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.