– SPC.01. produkcja wyrobów cukierniczych

SPC.01. PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej po ukończeniu kursu SPC.01 i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód cukiernik. 

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 546 godzin dydaktycznych, realizowanych w modułowym programie nauczania.

Treści kształcenia obejmują:

 • gospodarowanie wyrobami spożywczymi
 • użytkowanie wyposażenia oraz przestrzeganie procedur
 • dobieranie i ocena jakości surowców cukierniczych
 • magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów ciastkarskich
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • wytwarzanie ciast i wyrobów z ciast
 • wytwarzanie wyrobów ciastkarskich z mas
 • wytwarzanie tortów, mazurków i bankietówek
 • wytwarzanie wyrobów cukierniczych trwałych
 • wytwarzanie lodów
 • dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym

Typowe miejsca pracy:

Cukiernik może być zatrudniony w zakładach przetwórstwa spożywczego – produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie. A także u prywatnych właścicieli ciastkarni, cukierni lub w restauracjach, w hotelach, albo sam otworzyć własną cukiernię.

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE

 • Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia
 • Zajęcia na kursie odbywają się co drugi tydzień, w weekendy
 • Kurs rozpocznie się 26.09.2020 a zakończy się 25.03.2022 roku
 • Nauka odbywa się na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone się z zajęciami praktycznymi
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3 oraz w ZSECh w Trzebini, ul. Głogowa 12 w nowoczesnej pracowni gastronomicznej 
Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.