– TG.16. organizacja żywienie i usług gastronomicznych

TG.16. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

Absolwent szkoły dającej wykształcenie średnie, który zdobył kwalifikację TG.07 sporządzenie potraw i napojów po ukończeniu kursu TG.16 i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód technik żywienia i usług gastronomicznych 

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 422 godzin dydaktycznych oraz 40 godzin praktyki zawodowej realizowanych w modułowym programie nauczania.

Treści kształcenia obejmują:

 • gospodarowanie żywnością
 • użytkowanie  wyposażenia oraz przestrzeganie procedur w gastronomii
 • przechowywanie żywności
 • planowanie i ocena żywienia
 • organizowanie produkcji gastronomicznej
 • planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • zakłady gastronomiczne
 • firmy cateringowe
 • obiekty hotelowe
 • pensjonaty
 • domy wczasowe
 • jednostki gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia
 2. Zajęcia na kursie odbywają się co najmniej co drugi tydzień, w weekendy
 3. Kurs rozpocznie się 28.09.2019 a zakończy 6.12.2020 roku
 4. Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi
 5. Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3
 6. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i odbędzie w budynku PCKU
Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.