– Technik sterylizacji medycznej

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

nauka trwa 1 rok w systemie zaocznym

Kwalifikacja w zawodzie: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

W szkole nauczysz się:

 • anatomii człowieka
 • kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • przeprowadzać mycie, dezynfekcję i sterylizację przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń
 • kontrolować procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • tworzyć i prowadzić dokumentację procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • komunikować się w języku obcym zawodowym i migowym

Typowe miejsca pracy:

 • centralne sterylizatornie
 • publiczne i niepubliczne zakłady ochrony zdrowia
 • pracownie endoskopowe
 • gabinety stomatologiczne gabinety kosmetyczne
 • studia tatuażu

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Nieodpowiednio przeprowadzony proces dezynfekcji i sterylizacji to jedna z przyczyn zakażeń. Od prawidłowo przeprowadzonego procesu zależy zdrowie ludzi oraz trwałość używanego sprzętu. Zabiegi naruszające ciągłość tkanek przeprowadzane są nie tylko w zakładach ochrony zdrowia, ale też w prywatnych gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych czy studiach tatuażu.

Organizacja zajęć:

 • Słuchaczem szkoły może być osoba pełnoletnia posiadająca wykształcenie średnie
 • Zajęcia w szkole odbywają się 2-3 razy w miesiącu, w weekendy
 • Zajęcia odbywają się na podstawie modułowych programów nauczania, w których zajęcia teoretyczne połączone są zajęciami praktycznymi
 • Słuchacze są zobowiązani do odbycia 4 tygodnie (140 godz.) praktyki zawodowej
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3, część zajęć odbywa się w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie
 • Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią sterylizacji medycznej
 • Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w PCKU
Wróć na górę