– Technik masażysta

TECHNIK MASAŻYSTA

Nauka trwa 2 lata w systemie stacjonarnym

Kwalifikacje w zawodzie: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

W szkole nauczysz się:

 • anatomii człowieka
 • wykonywania masażu medycznego
 • doboru metod masażu medycznego do jednostek chorobowych pacjenta
 • wykonywania masażu klasycznego, limfatycznego i medycznego w środowisku wodnym
 • wykonywania masażu sportowego
 • wykonywania masażu profilaktycznego prozdrowotnego
 • wspomagania masażu fizjoterapią
 • sporządzania, prowadzenia i archiwizowania dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa
 • komunikowania się w języku obcym zawodowym

Typowe miejsca pracy:

 • oddziały rehabilitacyjne szpitali i klinik
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) lecznictwa uzdrowiskowego
 • może także samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą
 • gabinety odnowy biologicznej
 • kluby sportowe
 • kluby fitness

Jest to bardzo przyszłościowy kierunek, ponieważ masażu potrzebuje każdy człowiek, który wcale nie musi być chory. Osoby zapracowane, odczuwające bóle stawów, kręgosłupa oraz innych partii ciała mają wręcz zalecane przez lekarzy regularne wizyty u masażysty. Pomaga to nie tylko się nam zrelaksować, ale również rozgrzać mięśnie i zachować pełną sprawność ruchową. Z opieki masażysty powinni korzystać szczególnie ludzie pracujący przed komputerem jak również wykonujący ciężka pracę fizyczną.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

  • Słuchaczem szkoły może być osoba pełnoletnia posiadająca wykształcenie średnie
  • Zajęcia w szkole odbywają się 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych
  • Zajęcia odbywają na podstawie modułowych programów nauczania, w których zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi
  • Słuchacze są zobowiązani do odbycia 6 tygodni (210 godz.) praktyki zawodowej
  • Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3
  • Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną pracownią masażu
  • Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w PCKU
Wróć na górę