– Technik masażysta

TECHNIK MASAŻYSTA

Nauka trwa 2 lata w systemie stacjonarnym

Kwalifikacje w zawodzie:

MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Treści kształcenia obejmują:

 • promowanie i ochrona zdrowia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • komunikowanie się w języku obcym i migowym
 • analizowanie budowy i zaburzeń układu kostnego, mięśniowego, nerwowego oraz narządów wewnętrznych
 • wykonywanie masażu medycznego
 • wykonywanie masażu specjalistycznego
 • wspomaganie masażu fizjoterapią
 • wykonywanie masażu w sporcie
 • wykonywanie masażu prozdrowotnego
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • oddziały rehabilitacyjne szpitali i klinik
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) lecznictwa uzdrowiskowego
 • może także samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą
 • gabinety odnowy biologicznej
 • kluby sportowe
 • kluby fitnes

Jest to bardzo przyszłościowy kierunek, ponieważ masażu potrzebuje każdy człowiek, który wcale nie musi być chory. Osoby zapracowane, odczuwające bóle stawów, kręgosłupa oraz innych partii ciała mają wręcz zalecane przez lekarzy regularne wizyty u masażysty. Pomaga to nie tylko się nam zrelaksować, ale również rozgrzać mięśnie i zachować pełną sprawność ruchową. Z opieki masażysty powinni korzystać szczególnie ludzie pracujący przed komputerem jak również wykonujący ciężka pracę fizyczną.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Słuchaczem szkoły może być osoba pełnoletnia posiadająca wykształcenie średnie.
 • Zajęcia w szkole odbywają się 3 razy w tygodniu.
 • Zajęcia odbywają na podstawie modułowych programów nauczania, w których zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi.
 • Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 • Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną pracownią masażu
 • Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w PCKU.
Wróć na górę