– Technik administracji

nauka trwa 2 lata w systemie zaocznym

Kwalifikacja w zawodzie: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

W szkole nauczysz się:

 • wykonywania prac biurowych
 • obsługi urządzeń biurowych
 • udzielania informacji pracownikom oraz klientom,
 • sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań
 • udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej przodowników
 • sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji
 • przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego

Typowe miejsca pracy:

 • organy administracji rządowej i administracji specjalnej
 • jednostki samorządu terytorialnego: urzędy marszałkowskie, powiatowe, miejskie i gminne
 • przedsiębiorstwa i zakłady usługowe

Wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników ze znajomością pranych aspektów pracy biurowej. Technik administracji posiada uniwersalne kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych które umożliwiają pracę na różnych stanowiskach administracyjnych oraz w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. W organach administracyjnych oraz rozwijających się firmach, pojawiają się nowe sytuacje i wyzwania dla pracowników biurowych. Praca biurowa pozwala na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, korzystania z wielu narzędzi i programów komputerowych, śledzenia zmian w przepisach prawnych. Absolwentom tego kierunku nie grozi nuda w pracy. Zmieniające się przepisy nie pozwolą na to, by spocząć na laurach i nie rozwijać się.

Organizacja zajęć:

 • Słuchaczem szkoły może być osoba pełnoletnia posiadająca wykształcenie średnie
 • Zajęcia w szkole odbywają się 2-3 razy w miesiącu, w weekendy
 • Zajęcia odbywają się na podstawie modułowych programów nauczania, w których zajęcia teoretyczne połączone są zajęciami praktycznymi
 • Słuchacze są zobowiązani do odbycia 4 tygodnie (140 godz.) praktyki zawodowej
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3
 • Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią technik biurowych
 • Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w PCKU

 

Wróć na górę