– Szkolna Debata na temat pieniądza

W ramach dobrej współpracy z II LO w Chrzanowie w auli PCKU odbyła się  debata plenarna „Dbajmy o wartość Polskiego Złotego” przygotowana i prowadzona przez uczniów ambasadorów IV edycji programu „Złote Szkoły NBP”.

Moderatorem debaty był Tymoteusz Woźniak uczeń II LO w Chrzanowie. W debacie wzięli udział zaproszeni prelegenci pełniący różne funkcje w życiu społecznym i prezentujący różne punkty widzenia na temat roli naszej waluty. W debacie swój punkt widzenia zaprezentowali: Andrzej Uryga  – Starosta Chrzanowski, Robert Maciaszek – Burmistrz Miasta Chrzanowa, Mateusz Mosor – reprezentujący Chrzanowską Izbę Gospodarczą, Grzegorz Kulikowski – kolekcjoner, numizmatyk, Wioletta Rozmus – przewodnicząca Rady Rodziców II LO w Chrzanowie, Jarosław Głogowski – Wiceprezes Fundacji „ENERGETYK” z Trzebini, Jan Oczkowski – Absolwent II LO w Chrzanowie, student, przedsiębiorca, Emilia Jaromin – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego II LO w Chrzanowie, Monika Urban – trener, doradca zawodowy i biznesowy, Joanna Pałubska – prawnik – doradca biznesowy dla przedsiębiorstw, mediator rodzinny, cywilny i pracowniczy, Bartosz Urban – trener komunikacji interpersonalnej.

Prelegenci mieli od 5-8 minut czasu na wypowiedź dotyczącą tematu debaty. Każdy z prelegentów nawiązując do wypowiedzi swoich poprzedników wyraził swój pogląd na temat wartości polskiego złotego. Poruszano temat bezpieczeństwa finansowego, oszczędzania, inwestowania, zagrożeń finansowych, pieniądza wirtualnego i przystąpienia Polskie do strefy euro.

Na zakończenie wręczono dyplomy oraz nagrody dla uczniów szkół podstawowych uczestniczących w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Historia Złotego”. Uczniowie wykonali przepiękne banknoty oraz monety na 100-lecie Złotego.

Koordynatorem programu Złote Szkoły NBP jest Mirosława Sojka nauczycielka 2 LO i PCKU w Chrzanowie.

tekst

Wróć na górę