– OGR.01. wykonywanie kompozycji florystycznych

OGR.01. WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH

Absolwent kursu OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych, który ma wykształcenie średnie, po zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa florysta.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 430 godzin dydaktycznych oraz 91 godzin praktyki zawodowej realizowanych w modułowym programie nauczania.

Treści kształcenia obejmują:

 • organizowanie stanowiska pracy florysty
 • przygotowanie do wykonywanie kompozycji florystycznych
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • wykonywanie dekoracji jesiennych i zimowych
 • wykonywanie bukietów
 • wykonywanie dekoracji okolicznościowych
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym
 • praktyka zawodowa

Perspektywy zatrudnienia:

Wg informacji podawanych przez wojewódzkie Urzędy Pracy, brakuje pracowników w pełni przygotowanych do sprostania wymogom stawianym przez konsumentów. Pracownicy kwiaciarni często są nieprzygotowani do kompleksowej dekoracji wnętrz roślinami lub przygotowania wystroju ekspozycji wystawowych. Nie znają technik niezbędnych do wykonania różnego typu kompozycji, brak im również podstawowej wiedzy plastycznej. Analiza ofert pracy na portalach internetowych oraz informacje na temat rozwoju branży na portalach florystycznych świadczą o szansach zatrudnienia absolwentów w firmach florystycznych, poza tym możliwe jest utworzenie firmy jednoosobowej.

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych, stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów.

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

 • Słuchaczem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia.
 • Aby zdobyć zawód florysta trzeba zdać egzamin z kwalifikacji OGR.01 oraz posiadać wykształcenie średnie.
 • Zajęcia odbywają się 2-3 razy w miesiącu, w weekendy.
 • Kurs rozpocznie się 26.09.2020 a zakończy 6.12.2021 roku.
 • Zajęcia odbywają na podstawie modułowych programów nauczania, w których zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi.
 • Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 • Szkoła dysponuje pracownią florystyczną.
 • Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w PCKU.
Wróć na górę