– Plan nauczania – technik usług kosmetycznych TK

ZAWÓD: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 514207

Szkoła policealna – forma zaoczna – 2 lata

kwalifikacja: FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Numer programu nauczania: 514207/SP/PCKU/2019.09.12

Egzamin zawodowy z kwalifikacji FRK.04. odbywa się po koniec 4 semestru

Moduł/ jednostka modułowa semestr Suma
1 2 3 4
514207. M1.  Prowadzenie działalności w gabinecie kosmetycznym 135 0 0 40 175
514207.M1.J1. organizowanie stanowiska pracy w gabinecie kosmetycznym 75       75
514207.M1.J2. przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej 60       60
514207.M1.J3. prowadzenie gabinetu kosmetycznego       40 40
514207. M2. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 40 155 55 0 250
514207.M2.J1. pielęgnowanie twarzy i oczu 40 105     145
514207.M2.J2. wykonywanie makijażu   50 55   105
514207. M3. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 0 0 120 135 255
514207.M3.J1. pielęgnowanie i upiększanie dłoni     70   70
514207.M3.J2. pielęgnowanie i upiększanie stóp     50 45 95
514207.M3.J3. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała       90 90
podstawy przedsiębiorczości   20     20
konferencja instruktażowa 2 2 2 2 8
Razem 177 177 177 177 708
514207. M4. praktyka zawodowa      140  

 

Wróć na górę