– Plan nauczania – florysta

ZAWÓD: FLORYSTA 343203

Szkoła policealna – forma zaoczna – 1 rok

kwalifikacja: OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Numer programu nauczania: 343203/SP/PCKU/2019.09.12

Moduł/jednostka modułowa semestr Suma
1 2
343203.M1. Organizowanie pracy we florystyce 130 0 130
343203.M1.J1.organizowanie stanowiska pracy florysty 60 60
343203.M1.J2. przygotowanie do wykonywania kompozycji florystycznych 70 70
343203. M2. Wykonywanie i sprzedaż dekoracji roślinnych 50 160 210
343203.M2.J1. wykonywanie dekoracji jesiennych i zimowych 50 50
343203.M2.J2. wykonywanie bukietów 55 55
343203.M2.J3. wykonywanie dekoracji okolicznościowych 105 105
podstawy przedsiębiorczości 20 20
konferencja instruktażowa 2 2 4
Razem 182 182 364
343203. M3. praktyka zawodowa  140

Egzamin zawodowy z kwalifikacji OGR.01 odbywa się pod koniec 2 semestru

Wróć na górę