– Plan zajęć – 2 OM

2OM_semestr3     Opiekun oddziału – Agata Palarczyk-Zezyk
Data Godziny lekcyjne Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala Jednostka modułowa Grupa Nauczyciel Sala
1.09.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. MZ 204
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. MZ 204
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. MZ 204
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. MZ 204
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. MZ 204
5.09.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. I AP 104
6.09.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. II AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. II AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. II AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. II AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. II AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. II AP 104
8.09.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. MZ 204
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. MZ 204
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. MZ 204
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. MZ 204
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. MZ 204
10.09.2022 07:40 – 08:25 532102.M3.J1. I AP Szpital
08:30 – 09:15 532102.M3.J1. I AP Szpital
09:20 – 10:05 532102.M3.J1. I AP Szpital
10:10 – 10:55 532102.M3.J1. I AP Szpital
11:05 – 11:50 532102.M3.J1. I AP Szpital
11:55 – 12:40 532102.M3.J1. I AP Szpital
12:45 – 13:30 532102.M3.J1. I AP Szpital
13:35 – 14:20 532102.M3.J1. II AP Szpital
14:25 – 15:10 532102.M3.J1. II AP Szpital
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. II AP Szpital
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. II AP Szpital
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. II AP Szpital
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. II AP Szpital
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP Szpital
11.09.2022 07:40 – 08:25 532102.M3.J1. I AP Szpital
08:30 – 09:15 532102.M3.J1. I AP Szpital
09:20 – 10:05 532102.M3.J1. I AP Szpital
10:10 – 10:55 532102.M3.J1. I AP Szpital
11:05 – 11:50 532102.M3.J1. I AP Szpital
11:55 – 12:40 532102.M3.J1. I AP Szpital
12:45 – 13:30 532102.M3.J1. I AP Szpital
13:35 – 14:20 532102.M3.J1. II AP Szpital
14:25 – 15:10 532102.M3.J1. II AP Szpital
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. II AP Szpital
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. II AP Szpital
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. II AP Szpital
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. II AP Szpital
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP Szpital
12.09.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. I AP 104
13.09.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. II AP 104
15.09.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. MZ 204
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. MZ 204
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. MZ 204
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. MZ 204
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. MZ 204
17.09.2022 07:40 – 08:25 532102.M3.J1. II AP Szpital
08:30 – 09:15 532102.M3.J1. II AP Szpital
09:20 – 10:05 532102.M3.J1. II AP Szpital
10:10 – 10:55 532102.M3.J1. II AP Szpital
11:05 – 11:50 532102.M3.J1. II AP Szpital
11:55 – 12:40 532102.M3.J1. II AP Szpital
12:45 – 13:30 532102.M3.J1. II AP Szpital
13:35 – 14:20 532102.M3.J1. I AP Szpital
14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP Szpital
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP Szpital
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP Szpital
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP Szpital
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP Szpital
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP Szpital
19.09.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP 104 532102.M3.J2. II MZ 204
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP 104 532102.M3.J2. II MZ 204
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP 104 532102.M3.J2. II MZ 204
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP 104 532102.M3.J2. II MZ 204
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP 104 532102.M3.J2. II MZ 204
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. I AP 104
20.09.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. II AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. II AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. II AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. II AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. II AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. II AP 104
22.09.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. MZ 204
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. MZ 204
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. MZ 204
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. MZ 204
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. MZ 204
24.09.2022 07:40 – 08:25 532102.M3.J1. II AP Szpital
08:30 – 09:15 532102.M3.J1. II AP Szpital
09:20 – 10:05 532102.M3.J1. II AP Szpital
10:10 – 10:55 532102.M3.J1. II AP Szpital
11:05 – 11:50 532102.M3.J1. II AP Szpital
11:55 – 12:40 532102.M3.J1. II AP Szpital
12:45 – 13:30 532102.M3.J1. II AP Szpital
13:35 – 14:20 532102.M3.J1. I AP Szpital
14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP Szpital
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP Szpital
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP Szpital
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP Szpital
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP Szpital
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP Szpital
26.09.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. I AP 104
27.09.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. II MZ odwołane
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. II MZ odwołane
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. II MZ odwołane
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. II MZ odwołane
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. II MZ odwołane
29.09.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. I MZ odwołane 532102.M3.J1. II AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. I MZ odwołane 532102.M3.J1. II AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. I MZ odwołane 532102.M3.J1. II AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. I MZ odwołane 532102.M3.J1. II AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. I MZ odwołane 532102.M3.J1. II AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. II AP 104
30.09.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. I MZ przeniesione  na 21.10.2022
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. I MZ przeniesione  na 21.10.2022
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. I MZ przeniesione  na 21.10.2022
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. I MZ przeniesione  na 21.10.2022
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. I MZ przeniesione  na 21.10.2022
1.10.2022 07:40 – 08:25 532102.M3.J1. I AP Szpital
08:30 – 09:15 532102.M3.J1. I AP Szpital
09:20 – 10:05 532102.M3.J1. I AP Szpital
10:10 – 10:55 532102.M3.J1. I AP Szpital
11:05 – 11:50 532102.M3.J1. I AP Szpital
11:55 – 12:40 532102.M3.J1. I AP Szpital
12:45 – 13:30 532102.M3.J1. I AP Szpital
13:35 – 14:20 532102.M3.J1. II AP Szpital
14:25 – 15:10 532102.M3.J1. II AP Szpital
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. II AP Szpital
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. II AP Szpital
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. II AP Szpital
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. II AP Szpital
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP Szpital
3.10.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. I AP 104
6.10.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. II AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. II AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. II AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. II AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. II AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. II AP 104
8.10.2022 07:40 – 08:25 532102.M3.J1. II AP Szpital
08:30 – 09:15 532102.M3.J1. II AP Szpital
09:20 – 10:05 532102.M3.J1. II AP Szpital
10:10 – 10:55 532102.M3.J1. II AP Szpital
11:05 – 11:50 532102.M3.J1. II AP Szpital
11:55 – 12:40 532102.M3.J1. II AP Szpital
12:45 – 13:30 532102.M3.J1. II AP Szpital
13:35 – 14:20 532102.M3.J1. I AP Szpital
14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP Szpital
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP Szpital
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP Szpital
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP Szpital
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP Szpital
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP Szpital
10.10.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. I AP 104
13.10.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. II AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. II AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. II AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. II AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. II AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. II AP 104
15.10.2022 07:40 – 08:25 532102.M3.J1. I AP Szpital
08:30 – 09:15 532102.M3.J1. I AP Szpital
09:20 – 10:05 532102.M3.J1. I AP Szpital
10:10 – 10:55 532102.M3.J1. I AP Szpital
11:05 – 11:50 532102.M3.J1. I AP Szpital
11:55 – 12:40 532102.M3.J1. I AP Szpital
12:45 – 13:30 532102.M3.J1. I AP Szpital
13:35 – 14:20 532102.M3.J1. II AP Szpital
14:25 – 15:10 532102.M3.J1. II AP Szpital
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. II AP Szpital
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. II AP Szpital
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. II AP Szpital
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. II AP Szpital
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP Szpital
17.10.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP 104 532102.M3.J2. II MZ 204
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP 104 532102.M3.J2. II MZ 204
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP 104 532102.M3.J2. II MZ 204
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP 104 532102.M3.J2. II MZ 204
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP 104 532102.M3.J2. II MZ 204
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. I AP 104
18.10.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. II MZ 204
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. II MZ 204
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. II MZ 204
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. II MZ 204
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. II MZ 204
20.10.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. II AP 104
22.10.2022 07:40 – 08:25 532102.M3.J1. II AP Szpital
08:30 – 09:15 532102.M3.J1. II AP Szpital
09:20 – 10:05 532102.M3.J1. II AP Szpital
10:10 – 10:55 532102.M3.J1. II AP Szpital
11:05 – 11:50 532102.M3.J1. II AP Szpital
11:55 – 12:40 532102.M3.J1. II AP Szpital
12:45 – 13:30 532102.M3.J1. II AP Szpital
13:35 – 14:20 532102.M3.J1. I AP Szpital
14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP Szpital
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP Szpital
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP Szpital
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP Szpital
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP Szpital
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP Szpital
24.10.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. I AP 104
25.10.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. II MZ 204
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. II MZ 204
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. II MZ 204
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. II MZ 204
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. II MZ 204
27.10.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. II AP 104
29.10.2022 07:40 – 08:25 532102.M3.J1. I AP Szpital
08:30 – 09:15 532102.M3.J1. I AP Szpital
09:20 – 10:05 532102.M3.J1. I AP Szpital
10:10 – 10:55 532102.M3.J1. I AP Szpital
11:05 – 11:50 532102.M3.J1. I AP Szpital
11:55 – 12:40 532102.M3.J1. I AP Szpital
12:45 – 13:30 532102.M3.J1. I AP Szpital
13:35 – 14:20 532102.M3.J1. II AP Szpital
14:25 – 15:10 532102.M3.J1. II AP Szpital
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. II AP Szpital
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. II AP Szpital
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. II AP Szpital
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. II AP Szpital
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP Szpital
31.10.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. I AP 104
3.11.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. II AP 104
5.11.2022 07:40 – 08:25 532102.M3.J1. II AP Szpital
08:30 – 09:15 532102.M3.J1. II AP Szpital
09:20 – 10:05 532102.M3.J1. II AP Szpital
10:10 – 10:55 532102.M3.J1. II AP Szpital
11:05 – 11:50 532102.M3.J1. II AP Szpital
11:55 – 12:40 532102.M3.J1. II AP Szpital
12:45 – 13:30 532102.M3.J1. II AP Szpital
13:35 – 14:20 532102.M3.J1. I AP Szpital
14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP Szpital
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP Szpital
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP Szpital
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP Szpital
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP Szpital
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP Szpital
7.11.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. I AP 104
8.11.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. II MZ 204
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. II MZ 204
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. II MZ 204
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. II MZ 204
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. II MZ 204
10.11.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. II AP 104
12.11.2022 07:40 – 08:25 532102.M3.J1. I AP Szpital
08:30 – 09:15 532102.M3.J1. I AP Szpital
09:20 – 10:05 532102.M3.J1. I AP Szpital
10:10 – 10:55 532102.M3.J1. I AP Szpital
11:05 – 11:50 532102.M3.J1. I AP Szpital
11:55 – 12:40 532102.M3.J1. I AP Szpital
12:45 – 13:30 532102.M3.J1. I AP Szpital
13:35 – 14:20 532102.M3.J1. II AP Szpital
14:25 – 15:10 532102.M3.J1. II AP Szpital
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. II AP Szpital
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. II AP Szpital
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. II AP Szpital
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. II AP Szpital
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP Szpital
14.11.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. I AP 104
15.11.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. II MZ 204
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. II MZ 204
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. II MZ 204
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. II MZ 204
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. II MZ 204
17.11.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. II AP 104
19.11.2022 07:40 – 08:25 532102.M3.J1. II AP Szpital
08:30 – 09:15 532102.M3.J1. II AP Szpital
09:20 – 10:05 532102.M3.J1. II AP Szpital
10:10 – 10:55 532102.M3.J1. II AP Szpital
11:05 – 11:50 532102.M3.J1. II AP Szpital
11:55 – 12:40 532102.M3.J1. II AP Szpital
12:45 – 13:30 532102.M3.J1. II AP Szpital
13:35 – 14:20 532102.M3.J1. I AP Szpital
14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP Szpital
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP Szpital
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP Szpital
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP Szpital
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP Szpital
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP Szpital
21.11.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. I AP 104
22.11.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. II MZ  odwołane
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. II MZ  odwołane
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. II MZ  odwołane
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. II MZ  odwołane
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. II MZ  odwołane
24.11.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. I MZ  odwołane 532102.M3.J1. II AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. I MZ  odwołane 532102.M3.J1. II AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. I MZ  odwołane 532102.M3.J1. II AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. I MZ  odwołane 532102.M3.J1. II AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. I MZ  odwołane 532102.M3.J1. II AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. II AP 104
26.11.2022 07:40 – 08:25 532102.M3.J1. I AP Szpital
08:30 – 09:15 532102.M3.J1. I AP Szpital
09:20 – 10:05 532102.M3.J1. I AP Szpital
10:10 – 10:55 532102.M3.J1. I AP Szpital
11:05 – 11:50 532102.M3.J1. I AP Szpital
11:55 – 12:40 532102.M3.J1. I AP Szpital
12:45 – 13:30 532102.M3.J1. I AP Szpital
13:35 – 14:20 532102.M3.J1. II AP Szpital
14:25 – 15:10 532102.M3.J1. II AP Szpital
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. II AP Szpital
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. II AP Szpital
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. II AP Szpital
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. II AP Szpital
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP Szpital
28.11.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. I AP 104
29.11.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. II MZ 204
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. II MZ 204
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. II MZ 204
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. II MZ 204
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. II MZ 204
1.12.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. II AP 104
3.12.2022 07:40 – 08:25 532102.M3.J1. II AP Szpital
08:30 – 09:15 532102.M3.J1. II AP Szpital
09:20 – 10:05 532102.M3.J1. II AP Szpital
10:10 – 10:55 532102.M3.J1. II AP Szpital
11:05 – 11:50 532102.M3.J1. II AP Szpital
11:55 – 12:40 532102.M3.J1. II AP Szpital
12:45 – 13:30 532102.M3.J1. II AP Szpital
13:35 – 14:20 532102.M3.J1. I AP Szpital
14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP Szpital
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP Szpital
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP Szpital
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP Szpital
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP Szpital
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP Szpital
5.12.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. I AP 104
6.12.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. II MZ 204
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. II MZ 204
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. II MZ 204
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. II MZ 204
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. II MZ 204
8.12.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. II AP 104
10.12.2022 07:40 – 08:25 532102.M3.J1. I AP Szpital
08:30 – 09:15 532102.M3.J1. I AP Szpital
09:20 – 10:05 532102.M3.J1. I AP Szpital
10:10 – 10:55 532102.M3.J1. I AP Szpital
11:05 – 11:50 532102.M3.J1. I AP Szpital
11:55 – 12:40 532102.M3.J1. I AP Szpital
12:45 – 13:30 532102.M3.J1. I AP Szpital
13:35 – 14:20 532102.M3.J1. II AP Szpital
14:25 – 15:10 532102.M3.J1. II AP Szpital
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. II AP Szpital
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. II AP Szpital
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. II AP Szpital
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. II AP Szpital
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP Szpital
12.12.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. I AP 104
13.12.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. II MZ 204
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. II MZ 204
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. II MZ 204
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. II MZ 204
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. II MZ 204
15.12.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. II AP 104
17.12.2022 07:40 – 08:25 532102.M3.J1. II AP Szpital
08:30 – 09:15 532102.M3.J1. II AP Szpital
09:20 – 10:05 532102.M3.J1. II AP Szpital
10:10 – 10:55 532102.M3.J1. II AP Szpital
11:05 – 11:50 532102.M3.J1. II AP Szpital
11:55 – 12:40 532102.M3.J1. II AP Szpital
12:45 – 13:30 532102.M3.J1. II AP Szpital
13:35 – 14:20 532102.M3.J1. I AP Szpital
14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP Szpital
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP Szpital
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP Szpital
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP Szpital
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP Szpital
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP Szpital
19.12.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. I AP 104
20.12.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. II MZ 204
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. II MZ 204
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. II MZ 204
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. II MZ 204
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. II MZ 204
22.12.2022 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. II AP 104
23.01.2023 14:25 – 15:10 532102.M3.J1. I AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J1. I AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J1. I AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J1. I AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J1. I AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. I AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. I AP 104
24.01.2023 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. II MZ 204
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. II MZ 204
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. II MZ 204
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. II MZ 204
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. II MZ 204
26.01.2023 14:25 – 15:10 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
15:15 – 16:00 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
16:05 – 16:50 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:00 – 17:45 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
17:50 – 18:35 532102.M3.J2. I MZ 204 532102.M3.J1. II AP 104
18:40 – 19:25 532102.M3.J1. II AP 104
19:30 – 20:15 532102.M3.J1. II AP 104

 

Wróć na górę