– Plan nauczania – sterylizacja medyczna

ZAWÓD: TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 321104

Szkoła policealna – forma zaoczna – 1 rok

kwalifikacja: MED.12. wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Numer programu nauczania: 321104/SP/PCKU/2019.09.12

Moduł/ jednostka modułowa semestr Suma
1 2
321104. M1. Podstawy sterylizacji medycznej 90 40 130
321104.M1.J1. organizowanie działalności w ochronie zdrowia 40 40
321104.M1.J2. komunikowanie się w języku obcym i migowym 55 55
321104.M1.J3. charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka 35 35
321104. M2. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 90 120 210
321104.M2.J1. wykonywanie  mycia i dezynfekcji 90 90
321104.M2.J2. wykonywanie i dokumentowanie  sterylizacji medycznej 120 120
podstawy przedsiębiorczości 20 20
konferencja instruktażowa 2 2 4
Razem 182 182 364
321104. M3. praktyka zawodowa 140


Egzamin zawodowy z kwalifikacji MED.12. odbywa się pod koniec II semestru

Wróć na górę