– Plan nauczania – FRK.01. wykonywanie usług fryzjerskich

Kwalifikacja: FRK.01. wykonywanie usług fryzjeskich

Zawód: fryzjer 514101

Nr programu nauczania: 48/FRK.01./kkz/PCKU/2020.09.23.

Nr. kursu: 48/FRK.01./2020

Moduł/jednostka modułowa Liczba godzin wg. programu nauczania rok szkolny/semestr Suma
2020/2021 2021/2022
1 2 3 4
FRK.01.M1.  Organizowanie pracy w gabinecie fryzjerskim 80 60 20 0 0 80
FRK.01.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP 20 20       20
FRK.01.M1.J2. podstawy fryzjerstwa 40 40       40
FRK.01.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym 20   20     20
FRK.01.M2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, ondulowanie i formowanie fryzur 196 84 112 0 0 196
FRK.01.M2.J1. pielęgnowanie włosów i skóry głowy 40 40       40
FRK.01.M2.J2. nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur 78 44 34     78
FRK.01.M2.J3. trwałe odkształcanie włosów  78   78     78
FRK.01.M3. Strzyżenie włosów 156 0 28 84 44 156
FRK.01.M3.J1. strzyżenie damskie  90   28 62   90
FRK.01.M3.J2. strzyżenie męskie i formowanie zarostu męskiego  66     22 44 66
FRK.01.M4. Zmiana koloru włosów 118 0 0 76 42 118
FRK.01.M4.J1. dobieranie preparatów i technik zmiany koloru włosów 20     20   20
FRK.01.M4.J2. rozjaśnianie i koloryzacja włosów 98     56 42 98
Razem 550 144 160 160 86 550

Egzamin z kwalifikacji FRK.01. odbędzie się po zakończeniu kursu, w sesji wiosennej w roku 2022

Wróć na górę