– Plan nauczania – EKA.05. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Kwalifikacja: EKA.05. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Zawód: technik rachunkowości 431103 i technik ekonomista 331403

Nr programu nauczania: 47/EKA.05./kkz/PCKU/2020.09.23.

Nr kursu: 47/EKA.05./2020

2020/20212021/2022
Moduł/jednostka modułowarazem1 semestr2 semestr3 semestr
EKA.05. M1.  Prowadzenie działalności jednostki organizacyjnej140120200
EKA.05.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP20 20 
EKA.05.M1.J2. analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych100100  
EKA.05.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym2020  
EKA.05. M2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych31028157125
EKA.05.M2.J1. prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń155287255
EKA.05.M2.J2. rozliczanie podatków75 4530
EKA.05.M2.J3. prowadzenie rozliczeń z ZUS80 4040
Suma450148177125
EKA.05. M3. praktyka zawodowa 91 91 

Egzamin odbędzie się po zakończeniu kursu, w sesji zimowej 2022

Wróć na górę