– Plan nauczania EK 07 – prowadzenie rachunkowości

Plan Nauczania – EKA.07. Prowadzenie Rachunkowości

Plan Nauczania – EKA.07. Prowadzenie Rachunkowości
Zawód: technik rachunkowości 431103
Numer programu nauczania: 49/EKA.07./kkz/PCKU/2021.09.23
Nr. kursu: 49/EKA.07./2021

Moduł/jednostka modułowa Liczba godzin wg. programu nauczania rok szkolny/semestr Suma
2021/2022 2022/2023
1 2 3
EKA.07. M1.  Prowadzenie działalności jednostki organizacyjnej 140 120 20 0 140
EKA.07.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP 20 20 20
EKA.07.M1.J2. analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych 100 100 100
EKA.07.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym 20 20 20
EKA.07. M2. Prowadzenie rachunkowości 320 40 160 120 320
EKA.07.M2.J1. prowadzenie ksiąg rachunkowych 130 40 90 130
EKA.07.M2.J2. przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników 40 40 40
EKA.07.M2.J3. sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzanie analizy finansowej 40 40 40
EKA.07.M2.J4. użytkowanie programu finansowo-księgowego 110 30 80 110
Suma 460 160 180 120 460
EKA.07. M3. praktyka zawodowa 91 91 91
91
Razem 551 551
Egzamin odbędzie się po zakończeniu kursu, w sesji zimowej 2023
Wróć na górę