– Plan nauczania – 2TA Technik Administracji

Klasa 2 TA

SEMESTRALNY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – modułowe kształcenie zawodowe
Typ szkoły: szkoła policealna – forma zaoczna – 2 letni okres nauczania
Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI – symbol cyfrowy zawodu: 334306
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacja EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Moduł/ jednostka modułowa rok szkolny/semestr Suma
2022/2023 2023/2024
1 2 3 4
334306.M1. Organizowanie działalności administracyjnej 125 0 0 32 157
334306.M1.J1. analizowanie procesów gospodarczych 45 45
334306.M1.J2. wykonywanie prac biurowych i sporządzanie dokumentów 80 80
334306.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym 32 32
334306.M2. Obsługa klienta w jednostkach administracji 50 110 132 71 363
334306.M2.J1. stosowanie prawa administracyjnego 50 50
334306.M2.J2. stosowanie prawa cywilnego 70 70
334306.M2.J3. stosowanie prawa pracy 55 55
334306.M2.J4. prowadzenie postępowania administracyjnego 40 77 71 188
334306.M3. Sporządzanie analiz i sprawozdań 0 45 43 72 160
334306.M3.J1. sporządzanie budżetu i sprawozdań budżetowych 45 45
334306.M3.J2. sporządzanie sprawozdań finansowych 43 72 115
podstawy przedsiębiorczości 20 20
konferencja instruktażowa 2 2 2 2 8
Razem 177 177 177 177 708
334306.M4. praktyka zawodowa 140

Egzamin potwierdzający kwalifikację EKA.01. odbywa się pod koniec IV semestru

Wróć na górę