– Plan nauczania – asystent osoby niepełnosprawnej

ZAWÓD: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 341201

Szkoła policealna, system zaoczny – 1 rok

kwalifikacja: SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Nr programu nauczania: 341201/SP/PCKU/2020.09.23

Moduł/jednostka modułowa semestr Suma
1 2
341201.01.M1. Prowadzenie działalności w opiece społecznej 70 50 120
341201.M1.J1. funkcjonowanie systemu opieki i pomocy 40   40
341201.M1.J2. komunikowanie się w języku obcym i migowym    50 50
341201.M1.J3. stosowanie psychologii w pracy opiekuńczej 30   30
341201.M2. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 110 110 220
341201.M2.J1. anatomia i patologia człowieka  40   40
341201.M2.J2. organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną 30   30
341201.M2.J3. wspieranie osoby niepełnosprawnej w czynnościach życiowych 40 35 75
341201.M2.J4. aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej   75 75
podstawy przedsiębiorczości   20 20
konferencja instruktażowa 2 2 4
Razem 182 182 364
341201. M3. praktyka zawodowa  140  

Egzamin zawodowy z kwalifikacji SPO.01. odbywa się pod koniec II semestru

Wróć na górę