– Plan nauczania – 1TK Technik usług Kosmetycznych

Klasa 1 TK

SEMESTRALNY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – modułowe kształcenie zawodowe
Typ szkoły: szkoła policealna – forma zaoczna – 2 letni okres nauczania
Zawód: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – symbol cyfrowy zawodu: 514207
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacja FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Moduł/ jednostka modułowa rok szkolny/semestr Suma
2023/2024 2024/2025
1 2 3 4
514207. M1.  Prowadzenie działalności w gabinecie kosmetycznym 140 0 0 50 190
514207.M1.J1. organizowanie stanowiska pracy w gabinecie kosmetycznym 80 80
514207.M1.J2. przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej 60 60
514207.M1.J3. prowadzenie gabinetu kosmetycznego 50 50
514207. M2. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 35 175 45 0 255
514207.M2.J1. pielęgnowanie twarzy i oczu 35 115 150
514207.M2.J2. wykonywanie makijażu 60 45 105
514207. M3. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 0 0 130 125 255
514207.M3.J1. pielęgnowanie i upiększanie dłoni 70 70
514207.M3.J2. pielęgnowanie i upiększanie stóp 60 35 95
514207.M3.J3. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała 90 90
konferencja instruktażowa 2 2 2 2 8
Razem 177 177 177 177 708
514207. M4. praktyka zawodowa 140

Egzamin potwierdzający kwalifikację FRK.04. odbywa się pod koniec IV semestru

Wróć na górę