– Plan nauczania – technik administracji

ZAWÓD: TECHNIK  ADMINISTRACJI 334306

Szkoła policealna, system zaoczny – 2 lata

kwalifikacja: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Nr programu nauczania: 334306/SP/PCKU/2020.09.23

Moduł/ jednostka modułowa semestr Suma
1 2 3 4
334306.M1. Organizowanie działalności administracyjnej 125 0 0 32 157
334306.M1.J1. analizowanie procesów gospodarczych 45 45
334306.M1.J2. wykonywanie prac biurowych i sporządzanie dokumentów 80 80
334306.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym 32 32
334306.M2. Obsługa klienta w jednostkach administracji 50 110 132 71 363
334306.M2.J1. stosowanie prawa administracyjnego 50 50
334306.M2.J2. stosowanie prawa cywilnego 70 70
334306.M2.J3. stosowanie prawa pracy 55 55
334306.M2.J4. prowadzenie postępowania administracyjnego 40 77 71 188
334306.M3. Sporządzanie analiz i sprawozdań  0 45 43 72 160
334306.M3.J1. sporządzanie budżetu i sprawozdań budżetowych 45 45
334306.M3.J2. sporządzanie sprawozdań finansowych 43 72 115
podstawy przedsiębiorczości 20 20
konferencja instruktażowa 2 2 2 2 8
Razem 177 177 177 177 708
334306.M4. praktyka zawodowa  140

Egzamin zawodowy z kwalifikacji EKA.01. odbędzie się pod koniec IV semestru

Wróć na górę