– Plan nauczania – 1 klasa Technik Masażysta

Klasa 1 TM

SEMESTRALNY ROZKŁAD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – modułowe kształcenie zawodowe
Typ szkoły: szkoła policealna – forma stacjonarna – 2 letni okres nauczania
Zawód: TECHNIK MASAŻYSTA – symbol cyfrowy zawodu: 325402
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacja MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Moduł/ jednostka modułowa w semestrze rok szkolny/semestr Suma
2023/2024 2024/2025
1 2 3 4
325402. M1.  Podstawy masażu 34 19 12 3 0 34
325402.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP 2 2 2
325402.M1.J2. promowanie i ochrona zdrowia 4 4 4
325402.M1.J3. komunikowanie się w języku obcym 3 3 3
325402.M1.J4. analizowanie budowy i zaburzeń układu kostnego, mięśniowego i nerwowego 14 7 7 14
325402.M1.J5. analizowanie budowy i zaburzeń narządów wewnętrznych 11 6 5 11
325402. M2. Świadczenie usług w zakresie masażu medycznego 32 0 7 16 9 32
325402.M2.J1. wykonywanie masażu medycznego 19 7 12 19
325402.M2.J2. wykonywanie masażu specjalistycznego 10 4 6 10
325402.M2.J3. wspomaganie masażu fizykoterapią 3 3 3
325402. M3. Świadczenie usług w zakresie masażu  sportowego i prozdrowotnego 10 0 0 0 10 10
325402.M3.J1. wykonywanie masażu w sporcie 4 4 4
325402.M3.J2. wykonywanie masażu prozdrowotnego 6 6 6
Razem 76 19 19 19 19 76
325402. M4. praktyka zawodowa 105 105 210

Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.10. odbywa się pod koniec IV semestru

Wróć na górę