– Opiekunka środowiskowa

nauka trwa 1 rok w systemie zaocznym

Kwalifikacja w zawodzie: SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

W szkole nauczysz się:

 • rozpoznania i diagnozy potrzeb podopiecznego
 • udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego
 • organizowania czasu wolnego podopiecznego
 • pomagania podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych
 • dostosowania diety do stanu zdrowia podopiecznego
 • pielęgnacji i dbania o zdrowie ludzi chorych i niesamodzielnych

Perspektywy zatrudnienia:

 • ośrodki pomocy społecznej
 • instytucje i organizacje udzielające pomocy
 • prywatne usługi opiekuńcze w domach osób potrzebujących

Jeżeli jesteś osobą cierpliwą, empatyczną, obowiązkową i chcesz nieś profesjonalną pomoc osobom chorym, starszym i niesamodzielnym to dobry zawód dla Ciebie. Jest to zawód przyszłościowy, zapotrzebowanie na opiekunów zarówno w placówkach instytucjonalnych jak i w opiece domowej będzie wzrastać.

Organizacja zajęć:

 • Słuchaczem szkoły może być osoba pełnoletnia posiadająca wykształcenie średnie
 • Zajęcia w szkole odbywają się 2-3 razy w miesiącu, w weekendy
 • Zajęcia odbywają na podstawie modułowych programów nauczania, w których zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi
 • Słuchacze są zobowiązani do odbycia 4 tygodnie (140 godz.) praktyki zawodowej
 • Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3
 • Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią zabiegów higienicznych
 • Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w PCKU

 

 

Wróć na górę