– MED.03. świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

MED.03. ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ

Absolwent szkoły średniej po ukończeniu kursu MED.03. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód opiekun medyczny.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 437 godzin dydaktycznych oraz 91 godzin praktyki zawodowej realizowanych w modułowym programie nauczania.

Treści kształcenia obejmują:

 • promocja i ochrona zdrowia
 • charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka i przebiegu klinicznego jednostek chorobowych
 • rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
 • planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
 • wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
 • Planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • posługiwanie się językiem obcy zawodowym
 • posługiwanie się językiem migowym
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • szpitale – oddziały szpitalne
 • zakłady opiekuńczo-medyczne
 • ośrodki i domy pomocy społecznej
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
 • indywidualna opieka w domu pacjenta
 • środowiskowe domach pomocy
 • fundacje i stowarzyszenia

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSACH

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia
 2. Zajęcia na kursie odbywają się co drugi tydzień, w weekendy
 3. Kurs rozpocznie się 26.09.2020 a zakończy 6.12.2021 roku.
 4. Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi
 5. Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3, część zajęć odbywa się w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie
 6. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią zabiegów higienicznych
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i odbędzie w budynku PCKU
Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.