– Księgowanie on-line nie jest dla nas problemem

księgowanie on-line

Słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego AU.36 prowadzenie rachunkowości, w związku z ograniczeniami  spowodowanymi epidemią koronawirusa przygotowują się do zawodu pracując zdalnie.  Łączą wiedzę z zakresu rachunkowości, umiejętności związane z obsługą programu finansowo-księgowego REWIZOR i pracę na platformie Moodle.

Radzą sobie świetnie! Prowadzą pełną rachunkowość firm handlowych, usługowych i produkcyjnych:

  • wprowadzają do programu dane identyfikacyjne firmy,
  • zarządzają planami kont,
  • zakładają kartoteki kontrahentów,
  • dekretują i księgują dowody księgowych potwierdzające operacje gospodarcze,
  • prowadzą obsługę operacji na środkach trwałych,
  • prowadzą rozliczenia podatkowe,
  • sporządzają zestawienia, sprawozdania i deklaracje

Efekty swojej pracy – wydruki  z programu finansowo-księgowego przesyłają na platformę w celu weryfikacji przez nauczyciela. Otrzymują informację zwrotną potwierdzającą prawidłowość rezultatów. Jeżeli zdarzają się uwagi, sprawnie wprowadzają poprawki, starając się, żeby wykonane prace były perfekcyjne!

Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.