– Księgowanie on-line nie jest dla nas problemem

księgowanie on-line

Słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego AU.36 prowadzenie rachunkowości, w związku z ograniczeniami  spowodowanymi epidemią koronawirusa przygotowują się do zawodu pracując zdalnie.  Łączą wiedzę z zakresu rachunkowości, umiejętności związane z obsługą programu finansowo-księgowego REWIZOR i pracę na platformie Moodle.

Radzą sobie świetnie! Prowadzą pełną rachunkowość firm handlowych, usługowych i produkcyjnych:

  • wprowadzają do programu dane identyfikacyjne firmy,
  • zarządzają planami kont,
  • zakładają kartoteki kontrahentów,
  • dekretują i księgują dowody księgowych potwierdzające operacje gospodarcze,
  • prowadzą obsługę operacji na środkach trwałych,
  • prowadzą rozliczenia podatkowe,
  • sporządzają zestawienia, sprawozdania i deklaracje

Efekty swojej pracy – wydruki  z programu finansowo-księgowego przesyłają na platformę w celu weryfikacji przez nauczyciela. Otrzymują informację zwrotną potwierdzającą prawidłowość rezultatów. Jeżeli zdarzają się uwagi, sprawnie wprowadzają poprawki, starając się, żeby wykonane prace były perfekcyjne!

Wróć na górę