– Już niedługo egzaminy zawodowe

Słuchacze szkoły policealnej w zawodzie technik sterylizacji medycznej przygotowują się do egzaminu zawodowego. Trzymamy kciuki, żeby wyniki egzaminu były tak wysokie jak w ubiegłym roku.

Słuchacze są już przygotowani do egzaminu zawodowego. Praktyczne umiejętności ćwiczyli w szkolnej pracowni oraz pod okiem nauczyciela w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie, odbyli też miesięczną praktykę zawodową w realnych warunkach pracy. Nastroje przed egzaminem są zatem dobre.

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia.

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób sterylny.

 

Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy:

  • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
  • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;
  • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji;
  • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji
sterylizacja medyczna
dav
dav
dav
bst
bst
dav
dav

Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.