– Janina Woynarowska jako wzór osobowy pielęgniarki

21 października w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie odbyła się konferencja „Janina Woynarowska jako wzór osobowy pielęgniarki”, zorganizowana przez PCKU i KIK w ramach XXXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
Janina Woynarowska była wysoko cenioną pielęgniarką w Chrzanowie. Ceniono ją za wyjątkową wiedzę medyczną i za jej wielką dobroć
w praktyce pielęgniarskiej. Była też działaczką charytatywną i poetką.
„Był to człowiek dobry i wyjątkowo potrzebny” – „Wielki człowiek, o wielkim sercu”. – powiedział o niej biskup Jan Pietraszko.
Dlaczego u nas w PCKU odbyła się konferencja poświęcona tej ważnej dla Chrzanowa postaci?
Dlatego, że Janina Woynarowska uczyła się w budynku przy ul. Focha 3, w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim im. Michaliny Mościckiej, które tutaj się mieściło przed wojną.
Dlatego, że była pielęgniarką a my kształcimy w zawodach medycznych: opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, terapeuta zajęciowy.
Uczestnicy konferencji wysłuchali prelekcji „Wzór osobowy i jego znaczenie dla współczesnego człowieka”, którą wygłosiła Pani Marta Piechowicz – psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie i SP nr 8 w Trzebini.
Postać Janiny Woynarowskiej przedstawiła Pani Anna Górska – wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie i młodzież II LO w Chrzanowie.
Program artystyczny, w którym zaprezentowane zostały wiersze Janiny Woynarowskiej przygotowały uczennice II LO w Chrzanowie.
Można też było oglądnąć wystawę Anny Górskiej o Janinie Woynarowskiej w 40 lecie śmierci.
Dekoracje florystyczne sali i słodki poczęstunek przygotowali słuchacze PCKU wraz z nauczycielami Haliną Sochą i Dorotą Suruło.

Anna Górska wiceprezes KIK
Anna Górska wiceprezes KIK
Wicestarosta Bartłomiej Gębala
Ksiądz Roman Sławieński proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja
Małgorzata Bigaj Dyrektor PCKU w Chrzanowie
Wojciech Sala prezes KIK
Uczestnicy konferencji
Psycholog Marta Piechowicz rozważa o znaczeniu wzoru osobowego dla współczesnego człowieka
Uczennice II LO w Chrzanowie prezentują spuściznę Janiny Woynarowskiej
Mariola Matecka dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie wspomina spotkanie z Janiną Woynarowską
Wspomnienia Jerzego Walczaka dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie
Helena Matoga – wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
Anna Górska wiceprezes KIK
Renata Bartnik i Dyrektor DPS w Płazie Kazimiera Żmudzińska

Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.