– INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

INF.04. PROJEKTOWANIE, PROGRAMOWANIE I TESTOWANIE APLIKACJI

Absolwent szkoły dającej wykształcenie średnie, który zdobył kwalifikację INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi i bazami danych po uzupełnieniu kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji zdobywa zawód technik  programista.

Łączenie kwalifikacji.

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych wg. podstawy programowej z 2012 i 2017 roku mogą łączyć kwalifikacje z obecną podstawą programową.

Zawód technik programista można zdobyć po uzyskaniu kwalifikacji:

E.14. + INF.04.  lub  EE.09. + INF.04. 

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 530 godzin dydaktycznych oraz 91 godzin praktyki zawodowej. Kurs realizowany jest w modułowym programie nauczania, część zajęć odbywa się z wykorzystaniem kształcenia na odległość.

Treści kształcenia obejmują:

 • podstawy informatyki
 • projektowanie oprogramowania
 • programowanie obiektowe
 • programowanie aplikacji desktopowych
 • programowanie aplikacji mobilnych
 • programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
 • testowanie i dokumentowanie aplikacji
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • posługiwanie się językiem zawodowym angielskim
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • działy informatyczne wielu firm
 • agencje reklamowe
 • firmy z sektora IT
 • start-upy
 • firmy tworzące oprogramowanie komputerowe
 • sklepy komputerowe, serwisy komputerowe
 • wydawnictwa
 • drukarnie
 • studia graficzne i dźwiękowe
 • własna działalność

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia.
 2. Zajęcia na kursie odbywają się co drugi tydzień, w weekendy
 3. Kurs rozpocznie się 26.09.2020 a zakończy się 25.03.2022 roku.
 4. Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi.
 5. Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3
 6. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną.
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Wróć na górę