– INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi i bazami danych

INF.03. TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI I BAZAMI DANYCH

Absolwent szkoły dającej wykształcenie średnie, który zdobył kwalifikację INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi i bazami danych  po uzupełnieniu kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji zdobywa zawód technik  programista.

Łączenie kwalifikacji.

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych wg. podstawy programowej z 2012 i 2017 roku mogą łączyć kwalifikacje z obecną podstawą programową.

Zawód technik programista można zdobyć po uzyskaniu kwalifikacji:

E.14. + INF.04.  lub  EE.09. + INF.04. 

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 350 godzin dydaktycznych. Kurs realizowany jest w modułowym programie nauczania, część zajęć odbywa się z wykorzystaniem kształcenia na odległość.

Treści kształcenia obejmują:

 • podstawy informatyki
 • projektowanie i administrowanie bazami danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • posługiwanie się językiem zawodowym angielskim
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery
 • w ośrodkach obliczeniowych
 • instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego

Z analiz trendów na rynku pracy kształcenie w zawodach branży IT jest nie tylko celowe, ale wręcz konieczne ze względu nie tylko na zapotrzebowanie rynku pracy obecnie, ale również na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka wydają się optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy.

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia.
 2. Zajęcia na kursie odbywają się co drugi tydzień, w weekendy
 3. Kurs rozpocznie się 26.09.2020 a zakończy się 15.05.2021 roku.
 4. Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi.
 5. Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3
 6. Część zajęć realizowana jest w formie kształcenia na odległość na platformie Moodle.
 7. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną.
 8. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i odbędzie w budynku PCKU.
Wróć na górę