– Florysta

FLORYSTA

nauka trwa 1 rok w systemie zaocznym

Kwalifikacja w zawodzie:

OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Treści kształcenia obejmują:

 • organizowanie stanowiska pracy florysty
 • przygotowanie do wykonywanie kompozycji florystycznych
 • wykonywanie dekoracji jesiennych i zimowych
 • wykonywanie bukietów
 • wykonywanie dekoracji okolicznościowych
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów
 • praktyka zawodowa

Perspektywy zatrudnienia:

Wg informacji podawanych przez wojewódzkie Urzędy Pracy, brakuje pracowników w pełni przygotowanych do sprostania wymogom stawianym przez konsumentów. Pracownicy kwiaciarni często są nieprzygotowani do kompleksowej dekoracji wnętrz roślinami lub przygotowania wystroju ekspozycji wystawowych. Nie znają technik niezbędnych do wykonania różnego typu kompozycji, brak im również podstawowej wiedzy plastycznej. Analiza ofert pracy na portalach internetowych oraz informacje na temat rozwoju branży na portalach florystycznych świadczą o szansach zatrudnienia absolwentów w firmach florystycznych, poza tym możliwe jest utworzenie firmy jednoosobowej.

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych, stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów.

 • Słuchaczem szkoły może być osoba pełnoletnia posiadająca wykształcenie średnie.
 • Zajęcia w szkole odbywają się 2-3 razy w miesiącu, w weekendy.
 • Zajęcia odbywają na podstawie modułowych programów nauczania, w których zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi.
 • Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 • Szkoła dysponuje pracownią florystyczną 
 • Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w PCKU.
Wróć na górę