– Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych – „Odkryj swój talent”

uczestnicy warsztatów

Już po raz czwarty PCKU w Chrzanowie włączyło się do akcji organizowanej przez Komisję Europejską. W tym roku naszym hasłem przewodnim było „Szkoła zawodowa dla środowiska lokalnego”. Zorganizowaliśmy warsztaty na temat opieki nad osobą chorą i niesamodzielną dla uczniów klasy medycznej II LO w Chrzanowie przygotowujące ich do podjęcia wolontariatu. Uczniowie zapoznali się z zasadami aseptyki i antyseptyki, uczyli się mycia i dezynfekcji rąk, ścielania łóżka z pacjentem, pomiaru ciśnienia, przenoszenia pacjenta z łóżka na wózek oraz zamiany pampersa.

Drugim działaniem było szkolenie dla opiekunów medycznych Domu Pomocy Społecznej w Płazie, którego celem było uzupełnienie treści kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. Uprawnienia zawodowe opiekunów medycznych zostały rozszerzone o prawo do podawania leków osobie niepełnosprawnej oraz dokonywanie oznaczenia stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometra. Warsztaty prowadziły nauczycielki w zawodach medycznych Barbara Rożnawska-Czerwińska, Marzena Czak i Agata Palarczyk-Zezyk.

Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.