– EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.04. PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej i kursu EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i zdaniu egzaminu zawodowego po uzupełnieniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych  zdobywa zawód technik ekonomista.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 550 godzin dydaktycznych oraz 91 godzin praktyki zawodowej realizowanych w modułowym programie nauczania.

Treści kształcenia obejmują:

 • analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych
 • stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
 • wykonywanie prac biurowych
 • gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
 • sporządzanie biznesplanu
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

Technik ekonomista może podejmować pracę jako księgowy w firmach prowadzących uproszczoną ewidencję, w sekretariacie, specjalista ds. marketingu w:

 • w bankach i instytucjach finansowych,
 • biurach rachunkowych,
 • firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych,
 • urzędach,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia.
 2. Zajęcia na kursie odbywają się co drugi tydzień, w weekendy
 3. Kurs rozpocznie się 26.09.2020 a zakończy 25.03.2022 roku.
 4. Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi.
 5. Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 6. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią prac biurowych i oprogramowaniem finansowo-księgowym.
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i odbędzie w budynku PCKU
Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.