– INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi i bazami danych

INF.03. TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI I BAZAMI DANYCH

Absolwent szkoły dającej wykształcenie średnie, który zdobył kwalifikację INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych po uzupełnieniu kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi i bazami danych zdobywa zawód technik  informatyk.

Łączenie kwalifikacji.

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych wg. podstawy programowej z 2012 i 2017 roku mogą łączyć kwalifikacje z obecną podstawą programową.

Zawód technik informatyk można zdobyć po uzyskaniu kwalifikacji:

E.12. + E.13. + INF.03.  lub  EE.08. + INF.03.  lub  INF.02. + E.14.  lub  INF.02. + EE.09.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 352 godziny dydaktyczne oraz 91 godzin praktyki zawodowej. Kurs realizowany jest w modułowym programie nauczania, część zajęć odbywa się z wykorzystaniem kształcenia na odległość.

Treści kształcenia obejmują:

 • podstawy informatyki
 • projektowanie i administrowanie bazami danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • posługiwanie się językiem zawodowym angielskim
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery
 • w ośrodkach obliczeniowych
 • instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego

Z analiz trendów na rynku pracy kształcenie w zawodach branży IT jest nie tylko celowe, ale wręcz konieczne ze względu nie tylko na zapotrzebowanie rynku pracy obecnie, ale również na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka wydają się optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy.

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia.
 2. Zajęcia na kursie odbywają się co drugi tydzień, w weekendy
 3. Kurs rozpocznie się 26.09.2020 a zakończy się 15.05.2021 roku.
 4. Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi.
 5. Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3
 6. Część zajęć realizowana jest w formie kształcenia na odległość na platformie Moodle.
 7. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną.
 8. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i odbędzie w budynku PCKU.
Wróć na górę