– ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.02. MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA INSTALACJI, MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej po ukończeniu kursu ELE.02 i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód elektryk.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 468 godzin dydaktycznych, realizowanych w modułowym programie nauczania.

Treści kształcenia obejmują:

 • posługiwanie się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki,
 • posługiwanie się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną,
 • montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych,
 • montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym
 • podejmowanie działalności gospodarczej

Elektryk przygotowany jest do wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Typowe miejsca pracy:

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Elektryk może być zatrudniony:

 • w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE

 • Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia
 • Zajęcia na kursie odbywają się co tydzień, w weekendy
 • Kurs rozpocznie się 26.09.2020 a zakończy się 6.12.2021 roku
 • Nauka odbywa się na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone się z zajęciami praktycznymi
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3 oraz w PCE w Chrzanowie, ul. Fabryczna 27 w bardzo dobrze wyposażonej pracowni elektrycznej
Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.