– Co nowego w sterylizacji medycznej?

Słuchacze klasy 1SM w zawodzie technik sterylizacji medycznej wzięli udział  w 14. Ogólnopolskiej Konferencji „Sterylizacja”, która odbyła się w Siemianowicach Śląskich. Konferencję zorganizował zespół ds. sterylizacji działający przy Izbach Pielęgniarskich w Katowicach.

Tematyka wykładów na konferencji uwzględniała najnowszą wiedzę naukową i praktyczną stosowaną w sterylizacji medycznej. W wykładach poruszane były tematy dotyczące minimalizacji ryzyka w Centralnej Sterylizatorni z uwzględnieniem bezpiecznego poziomu dekontaminacji wyrobów medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów. Szczególną uwagę zwracano na nowe technologie materiałów do wyrobów medycznych i z tym związany dobór metod dekontaminacji.

Inne tematy:

  • Występowanie narażenia biologicznego w pracy zawodowej pracowników C.S,
  • Nowoczesne technologie w kardiologii inwazyjnej,
  • Normy europejskie jako metody do oceny skuteczności środków dezynfekcyjnych w obszarze medycznym,
  • Kontrola procesu sterylizacji z wsadem zawierającym implanty,
  • Integracja systemu informatycznego w C.S. z systemem medycznym.

Udział słuchaczy w konferencji zorganizowała nauczycielka zawodu Renata Skupnik.

Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.