– EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych jest wspólna dla dwóch zawodów.

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej i kursu EKA.05. i zdaniu egzaminu zawodowego, po uzupełnieniu kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości zdobywa zawód technik rachunkowości

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej i kursu EKA.05. i zdaniu egzaminu zawodowego, po uzupełnieniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej zdobywa zawód technik ekonomista

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych wg. podstawy programowej z 2012 i 2017 roku mogą łączyć kwalifikacje z obecną podstawą programową. Zawód technik ekonomista można zdobyć po uzyskaniu kwalifikacji: A.35 + EKA.05  lub  AU.35 +EKA.05 Zawód technik rachunkowości można zdobyć po uzyskaniu kwalifikacji: EKA.05 + A.36 lub EKA.05 + AU.36 lub A.65 + EKA.07 lub AU.65 + EKA.07

W czasie kursu nauczysz się:

 • analizowania zjawisk i procesów gospodarczych
 • prowadzenia spraw kadrowych i rozliczania wynagrodzeń
 • rozliczania podatków
 • prowadzenia rozliczeń z ZUS
 • obsługi programu finansowo-księgowego w oprogramowaniu Insert
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym

Typowe miejsca pracy:

 • jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych
 • urzędach jednostek samorządu terytorialnego
 • instytucje finansowe np. banki, urzędy skarbowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura rachunkowe
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, w komórkach finansowo-księgowych, na stanowiskach pracy biurowej
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Specjalista ds. kadr zajmuje się głównie administracyjnymi aspektami zatrudnienia, takimi jak przygotowywanie umów, prowadzenie dokumentacji pracowniczej i rozliczanie wynagrodzeń. Przedsiębiorstwo, które zatrudnia choćby jednego pracownika jest zobligowane do prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej. Osoby wykonujące czynności kadrowe, powinny mieć bardzo dużą wiedzę oraz stale doskonalić swoje umiejętności.

Organizacja zajęć na kursie:

 • Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia.
 • Zajęcia na kursie odbywają się w weekendy co drugi tydzień
 • Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 450 godzin dydaktycznych w tym 91 godz. praktyki zawodwej
 • Kurs rozpocznie się we wrześniu 2024 a zakończy w listopadzie 2025 roku.
 • Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym większość to praktyczne
 • Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 • Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną i technik biurowych.
 • Egzamin zawodowy organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną odbędzie w styczniu 2026 r. w budynku PCKU.

 

 

Wróć na górę