– EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 

Kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych jest wspólna dla dwóch zawodów.

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej i kursu EKA.05. i zdaniu egzaminu zawodowego, po uzupełnieniu kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości zdobywa zawód technik rachunkowości.

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej i kursu EKA.05. i zdaniu egzaminu zawodowego, po uzupełnieniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej zdobywa zawód technik ekonomista.

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych wg. podstawy programowej z 2012 i 2017 roku mogą łączyć kwalifikacje z obecną podstawą programową.

Zawód technik ekonomista można zdobyć po uzyskaniu kwalifikacji: A.35 + EKA.05  lub  AU.35 +EKA.05

Zawód technik rachunkowości można zdobyć po uzyskaniu kwalifikacji: EKA.05 + A.36 lub EKA.05 + AU.36 lub A.65 + EKA.07 lub AU.65 + EKA.07

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 450 godzin dydaktycznych oraz 91 godzin praktyki zawodowej realizowanych w modułowym programie nauczania.

Treści kształcenia obejmują:

 • analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych
 • prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
 • rozliczanie podatków
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych
 • urzędach jednostek samorządu terytorialnego
 • instytucje finansowe np. banki, urzędy skarbowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura rachunkowe
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, w komórkach finansowo-księgowych, na stanowiskach pracy biurowej
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Organizacja zajęć na kursie

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia.
 2. Zajęcia na kursie odbywają się w weekendy co drugi tydzień.
 3. Kurs rozpocznie się we wrześniu 2023 a zakończy w listopadzie 2024 roku.
 4. Nauka prowadzona jest w oprogramowaniu linii Insert
 5. Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi. Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 6. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną i technik biurowych.
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i odbędzie w budynku PCKU.
Wróć na górę