– EKA.07. prowadzenie rachunkowości

Kwalifikacja EKA.07. Prowadzenie rachunkowości jest wspólna dla dwóch zawodów.

Absolwent szkoły średniej i kursu EKA.07. i zdaniu egzaminu zawodowego,  oraz po uzupełnieniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych zdobywa zawód technik rachunkowości

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych wg. podstawy programowej z 2012 i 2017 roku mogą łączyć kwalifikacje z obecną podstawą programową. Zawód technik rachunkowości można zdobyć po uzyskaniu kwalifikacji: EKA.05 + A.36 lub EKA.05 + AU.36 lub A.65 + EKA.07 lub AU.65 + EKA.07

W czasie kursu nauczysz się:

 • analizowania zjawisk i procesów gospodarczych
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
 • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego
 • sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenia analizy finansowej
 • użytkowania programu finansowo-księgowego w oprogramowaniu Insert
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym

Typowe miejsca pracy:

 • jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych
 • urzędach jednostek samorządu terytorialnego
 • instytucje finansowe np. banki, urzędy skarbowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura rachunkowe
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, w komórkach finansowo-księgowych, na stanowiskach pracy biurowej
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie księgowości to dla firmy podstawa efektywnego funkcjonowania. Zapotrzebowanie na stanowiska dla księgowych stale rośnie. Sami zainteresowani mogą zdecydować się na kilka form przyszłego zatrudnienia. Oprócz etatowych pracowników firm coraz większą popularnością cieszą się prywatne biura rachunkowe skupiające kilkuosobowe zespoły. Wielu księgowych wybiera także działanie na własną rękę, w ramach której wykonuje jednostkowe zlecenia finansowe.

Organizacja zajęć na kursie:

 • Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia.
 • Zajęcia na kursie odbywają się w weekendy co drugi tydzień.
 • Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 450 godzin dydaktycznych w tym 91 godz. praktyki zawodowej.
 • Kurs rozpocznie się we wrześniu 2024 a zakończy w listopadzie 2025 roku.
 • Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi. Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 • Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną i technik biurowych.
 • Egzamin zawodowy organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną odbędzie w budynku PCKU w styczniu 2026 roku.
Wróć na górę