– EKA.07. prowadzenie rachunkowości

EKA.07. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej i kursu EKA.07 i zdaniu egzaminu zawodowego po uzupełnieniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych zdobywa zawód technik rachunkowości.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 460 godzin dydaktycznych oraz 91 godzin praktyki zawodowej realizowanych w modułowym programie nauczania.

Treści kształcenia obejmują:

 • analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
 • prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie jednostkowego  sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
 • użytkowanie programu finansowo-księgowego
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych
 • urzędach jednostek samorządu terytorialnego
 • instytucje finansowe np. banki, urzędy skarbowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura rachunkowe
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, w komórkach finansowo-księgowych, na stanowiskach pracy biurowej
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Zawód księgowego jest zdecydowaniem zawodem przyszłościowym. Praktycznie żadna firma nie może istnieć bez księgowego. Odpowiada on za prawidłowe obliczanie zobowiązań podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów rachunkowości oraz za przygotowywanie zestawień statystycznych.

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia.
 2. Zajęcia na kursie odbywają się co drugi tydzień, w weekendy
 3. Kurs rozpocznie się 26.09.2020 a zakończy 6.12.2021 roku.
 4. Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi.
 5. Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 6. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią prac biurowych i oprogramowaniem finansowo-księgowym.
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i odbędzie w budynku PCKU
Wróć na górę