– FRK.03. projektowanie i wykonywanie fryzur

FRK.03. PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE FRYZUR

Absolwent szkoły dającej wykształcenie średnie, który zdobył kwalifikację FRK.01. wykonywanie usług fryzjerskich po ukończeniu kursu FRK.03. i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód technik usług fryzjerskich.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 332 godzin dydaktycznych realizowanych w modułowym programie nauczania.

Treści kształcenia obejmują:

 • przeprowadzanie diagnozy fryzjerskiej
 • przygotowanie stanowiska pracy w salonie fryzjerskim
 • wprowadzenie do projektowania fryzur
 • szkicowanie i rysowanie fryzur
 • wykonywanie projektów fryzur
 • stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • salony i zakłady fryzjerskie
 • teatry, wytwórnie filmowe, filharmonie
 • zakłady produkujące peruki, treski
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Analiza ofert pracy z portali internetowych oraz tytułów prasowych, wskazuje na coraz większą potrzebę zatrudniania techników usług fryzjerskich przez pracodawców, którzy poszukują personelu o kwalifikacjach zawodowych na wysokim poziomie, posiadających umiejętności zarządzania firmą oraz kierowania zasobami ludzkimi. Najwięcej ofert dla techników usług fryzjerskich kierowanych jest do osób, niezależnie od płci, wykonujących profesjonalnie zabiegi fryzjerskie i posiadających zdolności menadżerskie.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia
 2. Zajęcia na kursie odbywają się co najmniej co drugi tydzień, w weekendy
 3. Kurs rozpocznie się 26.09.2020 a zakończy 15.05.2021 roku
 4. Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi
 5. Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3
 6. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią fryzjerską
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i odbędzie w budynku PCKU
Wróć na górę