– SPL.01. obsługa magazynów

SPL.01. OBSŁUGA MAGAZYNÓW

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej po ukończeniu kursu SPL.01. i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód magazynier – logistyk.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 450 godzin dydaktycznych realizowanych w modułowym programie nauczania.

Treści kształcenia obejmują:

 • podstawy logistyki
 • obsługa klientów i kontrahentów
 • organizacja pracy magazynu
 • gospodarowanie zapasami
 • zabezpieczanie majątku
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • kompetencje personalne i społeczne
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym

Magazynier – logistyk zajmuje się przyjmowaniem do magazynu, zapewnieniem odpowiednich warunków  przechowywania i wydawaniem środków i materiałów, prowadząc odpowiednią dokumentację, bierze udział w inwentaryzacjach i odpowiada materialnie za powierzone mu mienie.

To zawód z przyszłością, daje duże perspektywy oraz możliwości pracy.

Typowe miejsca pracy:

 • działy logistyczne przedsiębiorstw przemysłowych
 • przedsiębiorstwach handlowych. dystrybucyjnych i usługowych
 • przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych
 • jednostkach samorządu terytorialnego

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE

 • Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia
 • Zajęcia na kursie odbywają się co drugi tydzień, w weekendy
 • Kurs rozpocznie się 26.09.2020 a zakończy się 6.12.2021 roku.
 • Nauka odbywa się na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone się z zajęciami praktycznymi
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3
Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.